Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta
Korisničko uputstvo BIS
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći EU
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2a - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Prilog 2b - Pregled kapitalnih projekata
Prilog 3 - Projektni zajmovi i donacije
Prilog 4 - IPA projekti
Prilog 5 - APV
Prilog 6 - KIM
Prilog 7 - Markice
Prilog 8 - Agencije
Prilog 9 - Komisije i ugovori
Prilog 10 - Zeleni projekti

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2023. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2023. godinu

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2022. godini („Službeni glasnik RS“, br. 24/2022)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2022. godini („Službeni glasnik RS“, br. 24/2022)