Читај ми

Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем Министарства финансија путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до уторка, 14. септембра 2021. године, до 15.30 сати.

Јавни позив
Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији
Образац за консултације

Сличне теме

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Национални програм за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године

Објава отпочињања рада на Националном програму за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године