Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС, бр. 93/2019 и 151/2020 ) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС, бр. 93/2019 и 151/2020 ) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

Сличне теме

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака (“Службени гласник РС“, бр. 79/2021 и 83/2021)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021 и 80/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о начину поступања централног информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021)