Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације, кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“ број 69/2021)

Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације, кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“ број 69/2021)

Сличне теме

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака (“Службени гласник РС“, бр. 79/2021 и 83/2021)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021 и 80/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о начину поступања централног информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021)