Одлука о условима и начину за смањање царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години (“Службени гласник РС”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Одлука о условима и начину за смањање царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години (“Службени гласник РС”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-4800/2022 од 16. јуна 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-4482/2022-1 од 9. јуна 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 66/2022)

Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 50/22 и 62/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника