Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)

Сличне теме

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине ("Службени гласник РС", бр. 74/2021)

Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 46/2019)

Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње („Службени гласник РС“, бр. 59/2018, 33/2019, 8/2020 и 11/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника