Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Претрага go

29.06.2010.
Prva publikacija u izdanju Uprave za sprečavanje pranja novca
Kao deo inicijative za izradu Plana komunikacija i Programa podizanja svesti o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, USAID je pomogao Upravi za sprečavanje pranja novca u izradi publikacije o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Ova publikacija sadrži informacije o Upravi za sprečavanje pranja novca, pravnom okviru, sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, obavezama izveštavanja Uprave od strane obveznika, međunarodnoj saradnji, specifičnostima prostora i daje neke karakteristične primere pranja novca.


29.06.2010.
Saopštenje Komisije za kontrolu državne pomoći
Dana 29. juna 2010. godine održana je Treća sednica Komisije za kontrolu državne pomoći. Komisija je, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći i podzakonskim aktima iz oblasti državne pomoći (Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći i Uredbom o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći), razmatrala devet prijava podnetih u postupku prethodne kontrole prijavljene državne pomoći, i jedan zahtev za pokretanje postupka naknadne kontrole dozvoljenosti dodeljene državne pomoći, i donela odgovarajuće odluke u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

24.06.2010.
Omogućena isplata penzija


11.06.2010.
Caopštenje
Ministarka finansija Diana Dragutinović razgovarala je danas sa ambasadorom SAD-a Meri Vorlik (Mary Warlick), o sporazumu Srbije sa MMF-om, ekonomskom oporavaku Srbije i američkoj podršci Srbiji. Ministarka finansija posebno je naglasila važnost novog modela privrednog rasta Srbije, koji se zasniva na rastu izvoza i manjem uvozu. U prva 4 meseca izvoz je porastao za skoro 20 odsto, dok uvoz beleži pad. To će omogućiti Srbiji brži i lakši izlaz iz ekonomske krize, naglašeno je u razgovoru.


10.06.2010.
Saopštenje
Na današnjoj aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije prodato je 253.434 hiljada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.534.340.000 dinara, što predstavlja 42.2390 odsto obima emisije.


09.06.2010.
Saopštenje Komisije za kontrolu državne pomoći
Dana 7. juna 2010. godine održana je Druga sednica Komisije za kontrolu državne pomoći. Komisija je, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći i podzakonskim aktima iz oblasti državne pomoći (Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći i Uredbom o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći) razmatrala pet prijava podnetih u postupku prethodne kontrole prijavljene državne pomoći i donela odgovarajuće odluke o dozvoljenosti te pomoći.


03.06.2010.
Saopštenje
Na aukciji dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 03. juna 2010.godine, prodato je 400 hiljada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4 000 000 000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Uprava za javni dug Ministarstva finansija saopštava da su zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 9,80 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 02 juna 2011. godine. Naredna aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa biće održana 17. juna 2010. godine.

02.06.2010.
Srbija postala posmatrač u EAG
Srbija je postala država posmatrač u Evroazijskoj grupi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (EAG), odlučeno je na plenarnoj sednici ove regionalne organizacije, održanoj 31. maja 2010. godine u Almatiju, Kazakstan.


21.05.2010.
Potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Islamskom Republikom Pakistan
Ministarka finansija Vlade Republike Srbije Diana Dragutinović i njegova Ekselencija ambasador Islamske Republike Pakistan u Republici Srbiji Muhamed Navaz Čaudri, potpisali su sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak. Ugovorom se unapređuje bilateralna privredna i finansijska saradnja između dve države, stimulišu investicije i obezbeđuje saradnja poreskih administracija dve države.


12.05.2010.
Konkursnom dokumentacijom rešeno pitanje mogućeg sukoba interesa
Komisija za javne nabavke je od početka bila svesna činjenice da postoji mogućnost da se potencijalni ponuđači mogu naći u sukobu interesa i zbog toga je konkursnom dokumentacijom regulisala na tri mesta pitanje sukoba interesa, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i predsednik Radne grupe za prodaju dela akcija u svojini Republike Srbije preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Slobodan Ilić.


07.05.2010.
Potpisan Memorandum o razumevanju između Ministarstva finansija Republike Srbije-Uprava za slobodne zone i Podsekretarijata za spoljnu trgovinu Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti slobodnih zona
Pomoćnik ministra finansija Vesna Hreljac-Ivanović i Zamenik podsekretara za spoljnu trgovinu Vlade Republike Turske Zija Altunyalduz, potpisali su Memorandum o razumevanju između Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprava za slobodne zone i Podsekretarijata za spoljnu trgovinu Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti slobodnih zona.


05.05.2010.
Potpisan Memorandum o razumevanju Uprava carina Srbije i Republike Francuske
Saradnja između Francuske i Srbije u borbi protiv krijumčarenja na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ i pariskom aerodromu „Roasi-Šarl de Gol“ u narednom periodu biće još efikasnija i odvijaće se u skladu sa Memorandumom o razumevanju i saradnji carinskih službi u oblasti borbe protiv prevara na tim aerodromima, koji su u Vladi Srbije potpisali direktor Uprave carina Republike Srbije, Predrag Petronijević i direktor Carine i indirektnog oporezivanja Republike Francuske, Žerom Furnel.


13.04.2010.
Saopštenje kabineta ministra finansija
Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u dnevnom listu Press, kabinet ministra finansija u Vladi Republike Srbije Diane Dragutinović, želi da upozna javnost sa sledećim činjenicama:


09.04.2010.
Prihodi i rashodi budžeta prema Zakonu o budžetu
U prva tri meseca 2010. godine ostvaren je deficit budžeta u visini od 21,4 mlrd dinara. Prihodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 144,3 mlrd, a rashodi su izvrщeni u iznosu od 165,6 mlrd dinara.

Detaljnije

07.04.2010.
Saopštenje - Način obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu
Ministarstvo finansija je u Objašnjenju o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, broj: 414-00-7/2010-04, od 12. februara 2010. godine, dalo objašnjenje u vezi načina utvrđivanja, obračunavanja i plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana, u kome su iskazani podaci o visini neoporezivog iznosa i ličnih odbitaka, iznosu obračunske veličine (iznos dohotka za oporezivanje) za utvrđivanje odgovarajuće poreske stope, prihodima koji se oporezuju, dohotku za oporezivanje, poreskoj stopi i osnovici, zatim podnošenje poreske prijave i primer obračuna poreza.


01.04.2010.
Saopštenje
Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 23. marta 2010. godine usvojila novi Carinski zakon („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 18/10 od 26.marta 2010. godine). Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 3. maja 2010. godine.
Danom početka primene novog Carinskog zakona ukida se institut carinskog kontingenta, koji je u starom Carinskom zakonu bio propisan u delu prelazni režimi i mere, i stavljaju se van snage odnosno zamenjuju novim odluke Vlade kojima je ova oblast regulisana.

Obaveštavamo uvoznike da Ministarstvo finansija od 3. maja 2010. godine neće primati zahteve za odobravanje carinskog kontingenta.

30.03.2010.
Konstituisana Radna grupa i Komisija za javnu nabavku koje će pratiti prodaju dela akcija Telekoma Srbija
Na odvojenim sednicama, danas su konstituisana oba tela formirana odlukama Vlade Republike Srbije i to: Radna grupa za praćenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za prodaju dela akcija u svojini Republike Srbije Telekoma Srbija i Komisija za javnu nabavku usluga menadžmentskog konsaltinga. Usvojen je i Poslovnik o radu, a na čelu oba tela je državni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ilić.

26.03.2010.
Saopštenje
Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 23. marta 2010. godine usvojila novi Carinski zakon („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 18/10 od 26. marta 2010. godine). Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 3. maja 2010. godine.


25.03.2010.
Počelo povezivanje staža
Ministarstvo finansija izvršilo je prvu uplatu kojom je povezan staž za više od 9 hiljada radnika u 8 preduzeća, u ukupnom iznosu od 5.500 miliona dinara. Penzijski staž je povezan radnicima
- JP za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, (4.124 zaposlena)
- Poljoprivredna korporacija Beograd, (3.027 zaposlenih)
- AD Hemijska industrija „Župa“ Kruševac, (1.157 zaposlenih) i
- D.P. za proizvodnju auto delova „21. oktobar“ u restruktuiranju, Kragujevac, (355 radnika).

24.03.2010.
Saopštenje
Uprava za sprečavanje pranja novca potpisala je 15.03.2010. godine Sporazum o saradnji sa finansijsko-obaveštajnom službom (FOS) Litvanije, čime će se omogućiti razmena finansijsko-obaveštajnih podataka između ove dve službe.


prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd