Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

29.06.2010.
Прва публикација у издању Управе за спречавање прања новца
Као део иницијативе за израду Плана комуникација и Програма подизања свести о спречавању прања новца и финансирања тероризма, УСАИД је помогао Управи за спречавање прања новца у изради публикације о спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији. Ова публикација садржи информације о Управи за спречавање прања новца, правном оквиру, систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији, обавезама извештавања Управе од стране обвезника, међународној сарадњи, специфичностима простора и даје неке карактеристичне примере прања новца.


29.06.2010.
Саопштење Комисије за контролу државне помоћи
Дана 29. јуна 2010. године одржана је Трећа седница Комисије за контролу државне помоћи. Комисија је, у складу са Законом о контроли државне помоћи и подзаконским актима из области државне помоћи (Уредбом о правилима за доделу државне помоћи и Уредбом о начину и поступку пријављивања државне помоћи), разматрала девет пријава поднетих у поступку претходне контроле пријављене државне помоћи, и један захтев за покретање поступка накнадне контроле дозвољености додељене државне помоћи, и донела одговарајуће одлуке у складу са Законом о контроли државне помоћи.

24.06.2010.
Омогућена исплата пензија


11.06.2010.
Cаопштење
Министарка финансија Диана Драгутиновић разговарала је данас са амбасадором САД-а Мери Ворлик (Mary Warlick), о споразуму Србије са ММФ-ом, економском опораваку Србије и америчкој подршци Србији. Министарка финансија посебно је нагласила важност новог модела привредног раста Србије, који се заснива на расту извоза и мањем увозу. У прва 4 месеца извоз је порастао за скоро 20 одсто, док увоз бележи пад. То ће омогућити Србији бржи и лакши излаз из економске кризе, наглашено је у разговору.


10.06.2010.
Саопштење
На данашњој аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије продато је 253.434 хиљада државних записа, укупне номиналне вредности 2.534.340.000 динара, што представља 42.2390 одсто обима емисије.


09.06.2010.
Саопштење Комисије за контролу државне помоћи
Дана 7. јуна 2010. године одржана је Друга седница Комисије за контролу државне помоћи. Комисија је, у складу са Законом о контроли државне помоћи и подзаконским актима из области државне помоћи (Уредбом о правилима за доделу државне помоћи и Уредбом о начину и поступку пријављивања државне помоћи) разматрала пет пријава поднетих у поступку претходне контроле пријављене државне помоћи и донела одговарајуће одлуке о дозвољености те помоћи.


03.06.2010.
Саопштење
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 03. јуна 2010.године, продато је 400 хиљада државних записа, укупне номиналне вредности 4 000 000 000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Управа за јавни дуг Министарства финансија саопштава да су записи су продати по каматној стопи од 9,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 02 јуна 2011. године. Наредна аукција дванаестомесечних државних записа биће одржана 17. јуна 2010. године.

02.06.2010.
Србија постала посматрач у ЕАГ
Србија је постала држава посматрач у Евроазијској групи за борбу против прања новца и финансирања тероризма (ЕАГ), одлучено је на пленарној седници ове регионалне организације, одржаној 31. маја 2010. године у Алматију, Казакстан.


21.05.2010.
Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Исламском Републиком Пакистан
Министарка финансија Владе Републике Србије Диана Драгутиновић и његова Екселенција амбасадор Исламске Републике Пакистан у Републици Србији Мухамед Наваз Чаудри, потписали су споразум о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак. Уговором се унапређује билатерална привредна и финансијска сарадња између две државе, стимулишу инвестиције и обезбеђује сарадња пореских администрација две државе.


12.05.2010.
Конкурсном документацијом решено питање могућег сукоба интереса
Комисија за јавне набавке је од почетка била свесна чињенице да постоји могућност да се потенцијални понуђачи могу наћи у сукобу интереса и због тога је конкурсном документацијом регулисала на три места питање сукоба интереса, изјавио је државни секретар у Министарству финансија и председник Радне групе за продају дела акција у својини Републике Србије предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Слободан Илић.


07.05.2010.
Потписан Меморандум о разумевању између Министарства финансија Републике Србије-Управа за слободне зоне и Подсекретаријата за спољну трговину Владе Републике Турске о сарадњи у области слободних зона
Помоћник министра финансија Весна Хрељац-Ивановић и Заменик подсекретара за спољну трговину Владе Републике Турске Зија Алтунyалдуз, потписали су Меморандум о разумевању између Министарства финансија Републике Србије - Управа за слободне зоне и Подсекретаријата за спољну трговину Владе Републике Турске о сарадњи у области слободних зона.


05.05.2010.
Потписан Меморандум о разумевању Управа царина Србије и Републике Француске
Сарадња између Француске и Србије у борби против кријумчарења на београдском аеродрому „Никола Тесла“ и париском аеродрому „Роаси-Шарл де Гол“ у наредном периоду биће још ефикаснија и одвијаће се у складу са Меморандумом о разумевању и сарадњи царинских служби у области борбе против превара на тим аеродромима, који су у Влади Србије потписали директор Управе царина Републике Србије, Предраг Петронијевић и директор Царине и индиректног опорезивања Републике Француске, Жером Фурнел.


13.04.2010.
Саопштење кабинета министра финансија
Поводом нетачних информација које су се појавиле у дневном листу Press, кабинет министра финансија у Влади Републике Србије Диане Драгутиновић, жели да упозна јавност са следећим чињеницама:


09.04.2010.
Приходи и расходи буџета према Закону о буџету
У прва три месеца 2010. године остварен је дефицит буџета у висини од 21,4 млрд динара. Приходи у овом периоду су остварени у износу од 144,3 млрд, а расходи су изврщени у износу од 165,6 млрд динара.

Детаљније

07.04.2010.
Саопштење - Начин обрачуна годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину
Министарство финансија је у Објашњењу о примени чл. 87. до 89. и члана 117. Закона о порезу на доходак грађана код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину, број: 414-00-7/2010-04, од 12. фебруара 2010. године, дало објашњење у вези начина утврђивања, обрачунавања и плаћања годишњег пореза на доходак грађана, у коме су исказани подаци о висини неопорезивог износа и личних одбитака, износу обрачунске величине (износ дохотка за опорезивање) за утврђивање одговарајуће пореске стопе, приходима који се опорезују, дохотку за опорезивање, пореској стопи и основици, затим подношење пореске пријаве и пример обрачуна пореза.


01.04.2010.
Саопштење
Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник Републике Србије” број 18/10 од 26.марта 2010. године). Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 3. маја 2010. године.
Даном почетка примене новог Царинског закона укида се институт царинског контингента, који је у старом Царинском закону био прописан у делу прелазни режими и мере, и стављају се ван снаге односно замењују новим одлуке Владе којима је ова област регулисана.

Обавештавамо увознике да Министарство финансија од 3. маја 2010. године неће примати захтеве за одобравање царинског контингента.

30.03.2010.
Конституисана Радна група и Комисија за јавну набавку које ће пратити продају дела акција Телекома Србија
На одвојеним седницама, данас су конституисана оба тела формирана одлукама Владе Републике Србије и то: Радна група за праћење и координацију активности везаних за продају дела акција у својини Републике Србије Телекома Србија и Комисија за јавну набавку услуга менаџментског консалтинга. Усвојен је и Пословник о раду, а на челу оба тела је државни секретар Министарства финансија Слободан Илић.

26.03.2010.
Саопштење
Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник Републике Србије” број 18/10 од 26. марта 2010. године). Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 3. маја 2010. године.


25.03.2010.
Почело повезивање стажа
Министарство финансија извршило је прву уплату којом је повезан стаж за више од 9 хиљада радника у 8 предузећа, у укупном износу од 5.500 милиона динара. Пензијски стаж је повезан радницима
- ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица, (4.124 запослена)
- Пољопривредна корпорација Београд, (3.027 запослених)
- АД Хемијска индустрија „Жупа“ Крушевац, (1.157 запослених) и
- Д.П. за производњу ауто делова „21. октобар“ у реструктуирању, Крагујевац, (355 радника).

24.03.2010.
Саопштење
Управа за спречавање прања новца потписала је 15.03.2010. године Споразум о сарадњи са финансијско-обавештајном службом (ФОС) Литваније, чиме ће се омогућити размена финансијско-обавештајних података између ове две службе.


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд