Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

21.06.2011.
Реотварање друге емисије државних обвезница Републике Србије - Продатo 15,57 одсто обима aукције
Реотварањем друге емисије државних обвезница Републике Србије, емитованe 30. марта 2011. године, а поново отворене 21. јуна 2011. године, понуђено је 1.477.205, а продато 229.990 државних записа, укупне номиналне вредности 2.299.900.000 динара. То представља 15,57 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. априла 2014. године.

16.06.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатa цела емисија
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. јуна 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. децембра 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 30. јун 2011. године.

14.06.2011.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 64,84 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 14. јуна 2011. године, продато је 648.439 државних записа, укупне номиналне вредности 6.484.390.000 динара. То представља 64,84 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. децембра 2012. године.

09.06.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 09. јуна 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. септембра 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 23. јун 2011. године.

07.06.2011.
Реотварање 379. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто обима aукције
Реотварањем 379. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 26. априла 2011. године, а поново отворене 07. јуна 2011. године, понуђено је и продато 589.604 државних записа, укупне номиналне вредности 5.896.040.000 динара. То представља 100 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. априла 2013. године.

02.06.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатa цела емисија
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 2. јуна 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. децембра 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 16. јун 2011. године.

01.06.2011.
Реотварање прве емисије петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 45,72 одсто обима aукције
Реотварањем прве емисије петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 14. фебруара 2011. године, а поново отворене 01. јуна 2011. године, понуђено је 102.649, а продато 46.930 државних обвезница, укупне номиналне вредности 46.930.000 евра. То представља 45,72 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате са купоном од 5,85% на годишњем нивоу и фиксном дефинисаном ценом од 1.017,29 евра. Исплата купона вршиће се полугодишње.

31.05.2011.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатa цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 31. маја 2011. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,51 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 7. јуна 2012. године.

Наредна аукција педесеттронедељних државних записа планирана је за 14. јун 2011. године.

30.05.2011.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 58,89 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 30. маја 2011. године, продато је 58.890 државних записа, укупне номиналне вредности 58.890.000,00 евра, што представља 58,89 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. јуна 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

27.05.2011.
Саопштење за јавност
Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 6/10, у даљем тексту: ЕФТА Споразум) примењује се за Швајцарску Конфедерацију, Кнежевину Лихенштајн и Републику Србију од 1. октобра 2010. године.


26.05.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. маја 2011. године, продато је 500.000 државних записа, укупне номиналне вредности 5.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. августа 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 09. јун 2011. године.

24.05.2011.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 24. маја 2011. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10 милијарди динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,91 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. новембра 2012. године.

19.05.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 19. маја 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара, што представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. новембра 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 02. јуна 2011. године.

17.05.2011.
Реотварање 377. емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто обима aукције
Реотварањем 377. емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 19. априла 2011. године, а поново отворене 17. маја 2011. године, понуђено је и продато 712.306 државних записа, укупне номиналне вредности 7.123.060.000 динара. То представља 100 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. априла 2012. године.

12.05.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 12. маја 2011. године, продато је 200.000 државних записa, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,96 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. августа 2011. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 26. мај 2011. године.

10.05.2011.
Реотварање друге емисије државних обвезница Републике Србије - Продатo 16,53 одсто обима aукције
Реотварањем друге емисије државних обвезница Републике Србије, емитованих 30. марта 2011. године, а поново отворене 10. маја 2011. године, понуђено је 1.769.733, а продато 292.528 државних записа, укупне номиналне вредности 2.925.280.000 динара. То представља 16,53 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. априла 2014. године.

28.04.2011.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије продато 85,56 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 28. априла 2011. године, продато је 427.801 државних записа, укупне номиналне вредности 4.278.010.000 динара. То представља 85,56 одсто обима емисије.

26.04.2011.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије продато 41,04 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. априла 2011. године, продато је 410.396 државних записа, укупне номиналне вредности 4.103.960.000 динара. То представља 41,04 одсто обима емисије.

21.04.2011.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије продато 100,00 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 21. априла 2011. године, продато је 200.000 државних записа, укупне номиналне вредности 2.000.000.000,00 динара, што представља 100,00 одсто обима емисије.


19.04.2011.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - продато 28,77 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 19. априла 2011. године, продато је 287.694 државних записа, укупне номиналне вредности 2.876.940.000,00 динара. То представља 28,77 одсто обима емисије.претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд