Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Претрага go

27.09.2019.
Povećan kreditni rejting Srbije
Rejting agencija Fitch povećala je kreditni rejting Republike Srbije sa „BB“ na „BB+“ sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje.


06.09.2019.
Rejting agencija Moody’s unapredila je izgled za povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije sa „stabilnog“ na „pozitivan“
Rejting agencija Moody’s popravila je izgled za povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije sa stabilnog na pozitivan. Istovremeno, Moody’s je potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivou od Ba3.


15.01.2019.
Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (3,750%)
Dana 15. januara 2019. godine održana je aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, čiji obim emisije iznosi 100.000.000.000,00 dinara i koja nosi kuponsku stopu od 3,750%.


10.12.2018.
Objavljen poziv za prodaju akcija u JUBMES banci
Ministarstvo finansija je objavilo poziv za podnošenje pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom radi jedinstvene prodaje paketa od 28,51% akcijskog kapitala Jubmes banke a.d. Beograd, koji se sastoji od 82.225 komada običnih akcija.


15.12.2016.
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%)
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 15. decembra 2016. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 15.584.730.000 dinara.

12.12.2016.
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (2,00%)
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 22. juna 2016. godine, a ponovo otvorene 12. decembra 2016. godine, planirana je prodaja u iznosu do 45.000.000 evra, a u skladu sa saopštenjem od 30. novembra 2016. godine.

06.12.2016.
Reotvaranje emisije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (1,00%)
Reotvaranjem emisije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 4. novembra 2016. godine, a ponovo otvorene 6. decembra 2016. godine, planirana je prodaja u iznosu do 76.545.000 evra, a u skladu sa saopštenjem od 30. novembra 2016. godine.

15.11.2016.
Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 15. novembra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

04.11.2016.
Aukcija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (1,00%)
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 4. novembra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.

25.10.2016.
Reotvaranje emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (5,75%)
Reotvaranjem emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 19. jula 2016. godine, a ponovo otvorene 25. oktobra 2016. godine, planirana je prodaja u iznosu do 25.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 29.septembra 2016. godine.

19.10.2016.
Aukcija petnaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (3,75%)
Na aukciji petnaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 19. oktobra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.

13.10.2016.
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%)
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 13. oktobra 2016. godine, ponuđen obim na aukciji iznosio je 34.797.450.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu do 20.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 29.septembra 2016. godine.

28.09.2016.
Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 28. septembra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

01.09.2016.
Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 1. septembra 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

24.08.2016.
Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 24. avgusta 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

28.07.2016.
Aukcija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima (1,00%)
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 28. jula 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

27.07.2016.
Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 27. jula 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

19.07.2016.
Aukcija sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (5,75%)
Na aukciji sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj dana 19. jula 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 110.000.000.000 dinara sa planom realizacije u iznosu do 30.000.000.000 dinara u skladu sa prethodnom najavom.

24.06.2016.
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%)
Ukupan obim tražnje iznosio je 8.358.030.000 dinara. Realizovano je 655.803 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 6.558.030.000 dinara.

23.06.2016.
Aukcija dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 23. jun 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd