Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

10.05.2018.
Макроекономски и фискални подаци за март 2018. године
Буџет Републике Србије*

У првом кварталу 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 6,5 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 266,7 млрд динара, док су расходи износили 260,3 млрд динара. У марту је дефицит буџета износио 12,1 млрд динара.

21.04.2018.
Циљ новог аранжмана са ММФ макростабилност као основа раста
Српска делегација, коју предводе гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић и министар финансија Душан Вујовић, састала се у Вашингтону са Тао Зангом, извршним директором Међународног монетарног фонда.

20.04.2018.
Светска банка: Србија шаље поруку стабилне и сигурне земље на Балкану
Министар финансија Душан Вујовић састао се у Вашингтону са потпредседником Светске банке за Европу и Централну Азију Сирилом Милером.

20.04.2018.
Србија и Светска банка потписале три споразума
Потпредседник Светске банке за Европу и централну Азију Сирил Милер и министар финансија Душан Вујовић потписали су у четвртак у Вашингтону три споразума, два о саветодавним услугама уз накнаду (енг. Reimbursable Advisory Services, RAS), врсти техничке помоћи, и једну донацију.

12.04.2018.
Вуjoвић пoзвao кинeскe инвeститoрe и кoмпaниje дa улaжу у српскe инфрaструктурнe прojeктe
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић гoвoриo je дaнaс нa Кoнфeрeнциjи “Maкрoeкoнoмски и фискaлни oквир зa успeшну имплeмeнтaциjу инициjaтивe - jeдaн пojaс - jeдaн пут” кoja je oдржaнa у прeстoници Нaрoднe рeпубликe Кинe.

10.04.2018.
Вујовић: Предлог новог аранжмана са ММФ-ом очекујем у јуну
Иницијални показатељи на почетку године су добри и изнад плана. Када будемо знали податке за првих шест месеци, моћи ћемо да говоримо конкретније о простору за повећање плата и пензија, што би коинцидирало с финализацијом новог аранжмана са ММФ, каже у интервјуу за "Блиц" Душан Вујовић, министар финансија.


14.03.2018.
Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)
Министар финансија Душан Вујовић и шеф Делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици, учествовали су данас у Палати Србија на представљању заједничког ПИФЦ твининг пројекта између Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије.

13.03.2018.
Представљен пројекат за повећање приступа квалитетном предшколском образовању
Пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ представљен је данас у Београду, а његов циљ је повећање приступа квалитетном предшколском васпитању и образовању за свако дете, посебно за децу из социјално угрожених средина.

10.03.2018.
Србија после пете фискалне консолидације - Ауторски текст министра финансија Душана Вујовића за Kopaonik business review 2018.
Министар финансија Душан Вујовић, у ауторском тексту за Kopaonik business review 2018, говорио о успеху фискалне консолидације.

У поређењу са претходна четири, пети програм фискалне консолидације је остварио реално и огромно побољшање унутрашњег и спољног дефицита, преокренуо динамику БДП-а на тренд одрживог раста од 3,5 до 4 одсто годишње, значајно смањио незапосленост, подигао ниво страних директних инвестиција, унапредио пословно окружење и позицију Србије на међународним финансијским тржиштима. Још важније је што су тако створени одлични услови за неопходне структурне реформе. Србија је сада спремна да се ухвати укоштац са преосталим изазовима завршавања структурних реформи, достизања инвестиционог рејтинга на међународним финансијским тржиштима и преласка на динамичнију путању одрживог и инклузивног привредног раста.

09.03.2018.
Макроекономски и фискални подаци за јануар 2018. године
Буџет Републике Србије

У јануару 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 22,1 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 86,6 млрд динара, док су расходи износили 64,5 млрд динара.


05.03.2018.
Вујовић: Србија отворила нову фазу у односима са ММФ
Министар финансија Душан Вујовић каже да је Србија отворила нову фазу у односима са Међународним монетарним фондом и у дефинисању економских политика у земљи. Вујовић је на пленарној седници под називом "Владина достигнућа, проблеми и решења" на Копаоник бизнис форуму, подсетио да је Србија пре десетак дана закључила трогодишњи програм фискалне консолидације са ММФ-ом, који је започела крајем 2014. године и који је био заснован на три стуба.

06.02.2018.
Макроекономски и фискални подаци за децембар 2017. године
Буџет Републике Србије*
На крају 2017. године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 33,9 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 1.119,1 млрд динара, док су расходи износили 1.085,2 млрд динара.


26.01.2018.
Министар финансија Србије реформатор године
Министру финансија Србије Душану Вујовићу данас је уручена награда Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) "Реформатор године" за целокупан допринос унапређењу пословног амбијента.

19.01.2018.
Jавне кoнсултaциje о „Програму економских реформи“ (ЕРП) за период 2018-2020 организоване са Националним конвентом о ЕУ
Организације и институције окупљене у Националном конвенту о ЕУ одржале су данас у Клубу посланика консултације о Програму економских реформи (ЕРП) 2018-2020. године.

17.01.2018.
Вуjoвић: Oчeкуjeмo вeћи приврeдни рaст
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић нaвoди дa oчeкуje дa ћe oвe гoдинe бити oствaрeн приврeдни рaст oд три или три и пo oдстo, a мoждa ћe стoпa бити и вишa збoг, кaкo нaвoди, oчeкивaнe нaтпрoсeчнe прoизвoдњe у пoљoприврeднoм и eнeргeтскoм сeктoру.

16.12.2017.
Повећан кредитни рејтинг Републике Србије
Агенција за оцену кредитног рејтинга „Standard and Poor's“ побољшала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на ниво BB, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга. Агенција процењује да ће БДП наставити да расте у периоду од 2018. до 2020. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака.


14.12.2017.
Усвojeн Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину
Скупштинa Србиje усвojилa je дaнaс Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину кojим су плaнирaни прихoди у изнoсу oд 1.178 милиjaрди динaрa, a рaсхoди 1.207 милиjaрди динaрa.

11.12.2017.
Макроекономски и фискални подаци за октобар 2017. године
Буџет Републике Србије *
На крају октобра суфицит републичког буџета износи 79,8 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 934,1 млрд динара, док су расходи износили 854,3 млрд динара.


07.12.2017.
Усвојена Царинска тарифа за 2018. годину
На седници Владе одржаној 24. новембра 2017. године усвојена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 109/17 од 5. децембра 2017. године.

29.11.2017.
Влада Србије усвојила Предлог закона о буџету за 2018. годину
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2018. годину којим су планирани приходи у износу од 1.178 милијарди динара, а расходи 1.207 милијарди динара. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину износи 0,6 одсто БДП-а, односно 28,4 милијарде динара што је 40,7 милијарди динара ниже од дефицита планираног буџетом за 2017. годину.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд