Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

16.10.2008.
Саопштење за јавност
Данас, 16. октобра 2008. године у Удружењу банака Србије одржан је састанак на иницијативу Министарства финансија на тему "Тренутна ситуација у банкарском сектору Србије". Учесници састанка били су: др Слободан Илић, државни секретар Министарства финансија у Влади Републике Србије, Мира Ерић, вицегувернер Народне банке Србије, др Верољуб Дугалић, генерални секретар Удружења банака Србије и председници Извршних одбора банака.

На састанку је поново констатовано да је банкарски сектор Србије солвентан, ликвидан, сигуран и да грађани и привредни сектор могу да имају у њега пуно поверења. Анализиран је будући период пословања банака и истакнуте су одређене мере које треба да се спроведу: перманентна комуникација између Министарства финансија, Народне банке Србије, Удружења банака Србије и банака, да се у континуитету разматрају иницијативе и предлози банкарског сектора и на време идентификују евентуални проблеми и мере надлежних институција.


15.10.2008.
Саопштење за јавност
Дана 15. октобра 2008. године у Министарству финансија одржан је састанак представника индустрије осигурања и фондовске индустрије у Србији са представницима Министарства финансија и Народне банке Србије.

Циљ састанка је био да се у непосредном развоговору идентификују могући краткорочни и/или дугорочни утицаји глобалне финансијске кризе на финансијски сектор у Србији, као и могуће мере које би надлежне државне институције могле предузети у циљу неутралисања евентуалних штета.

У врло конструктивном разговору сагледано је тренутно стање у наведеним финансијским областима при чему је, поред осталог, констатовано је да је неопходно максимално заштити и очувати поверење у банкарски сектор као генератора општег поверења у све финансијске актере, као и да индустрија осигурања у Србији није директно угрожена глобалном финансијском кризом. Такође су последњих дана уочене одређене појаве које се своде на оклевање или одлагање одлуке о куповини нових полиса животног осигурања, али је констатовано да нема повлачења средстава по основу постојећих. Констатовано је да ће се криза одразити на функционисање фондовске индустрије, пре свега у мањем доласку страних инвеститора, али и да пензијски фондови нису директно претрпели било какву штету услед глобалне финансијске кризе, док је утврђено да је највећи тренутни проблем фондовске индустрије проблем ликвидности.


02.10.2008.
Усвојен предлог Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2008. годину и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину
Влада Републике Србије на седници одржаној 2. октобра 2008. године усвојила је предлог Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2008. годину и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину.

Прeдлогом Закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије утврђују се укупни приходи Републике Србије у износу од 650,174.3 милиона динара, укупни расходи и нето позајмице 695,959.1 милион динара, док дефицит износи 45,784.7 милиона.

Министарка Драгутиновић је истакла да је учешће прихода у БДП-у повећано за 0,4%, расхода за 0,6%, а дефицита за 0,2%. “Повећање експанзивности фискалне политике кроз ребалaнс није значајно, али је реализовано у условима високе тражње и прегрејане привреде, а неопходно је већ од 2009. године почети заокрет у правцу смањења учешћа јавне потрошње и фискалног дефицита у БДП-а”, истакла је Диана Драгутиновић.


01.10.2008.
Саопштење за јавност
У оквиру финансијског управљања за подршку спровођења Споразума о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, Министарство финансија Владе Републике Србије и Министарство спољних послова Словачке Републике потписало је Финансијски меморандум 30. септембра 2008. године.

Правни оквир сарадње између Републике Србије и Словачке Републике представља Споразум о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, потписан 3. децембра 2007. године. Конкретни услови и износ додељених средстава дефинишу се Финансијским меморандумом, који се потписује за сваку годину, а до данас је потписано пет Финансијских меморандума. По основу I Финансијског меморандума одобрена је помоћ у висини од 1.3 милиона €, по основу II Финансијског меморандума -1.6 милиона €, по основу III Финансијског меморандума -1.5 милиона € и по основу IV Финансијског меморандума - 50 милиона СКК (око 1.3 милиона €). Последњи, пети по реду (V) Финансијски меморандум за 2007. годину потписан је 6. маја 2008. године и за пројекте кандидоване у 2007. години издвојено је 64 милиона СКК (око 1.9 милиона €).


30.09.2008.
Влада усвојила Извештај о додељеној државној помоћи
Влада је на седници одржаној 18. септембра 2008. године усвојила Извештај о додељеној државној помоћи у Републици Србији у 2006. години, који представља аналитички (упоредни) преглед додељене државне помоћи у 2004, 2005. и 2006. години. Извештај за 2006. годину садржи податке прикупљене од давалаца државне помоћи, а у његовој изради је у највећој могућој мери примењена методологија која је прописана од стране Европске комисије у области извештавања о државној помоћи.


29.09.2008.
Саопштење за јавност
У оквиру финансијског управљања за подршку спровођења Споразума о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, Министарство финансија Владе Републике Србије и Министарство спољних послова Словачке Републике потписаће Финансијски меморандум у уторак 30. септембра 2008. године у 16:00 часова у Кабинету министра финансија, Кнеза Милоша 20.


26.09.2008.
Саопштење за јавност
Министарство финансија и “Пројекат подршке Министарству финансија” подржан од стране УНДП-а, a поводом успешног завршетка Пројекта, одржали су скуп захвалности у петак, 26. септембра 2008. године са почетком у 14:00 часова у Министарству финансија, Кнеза Милоша 20. Скупу су присуствовали министар финансија Диана Драгутиновић, стални представник Програма за развој Уједињених нација (УНДП) Ланс Кларк и заменик амбасадора Краљевине Холандије у Београду Тсјеард Хоекстра.

Државни секретар Јанко Гузијан се у име Министарства финансија захвалио Влади Краљевине Холандије и УНДП-у за њихов огроман допринос развоју капацитета Министарства финансија током протеклих седам година. Државни секретар је изразио дубоко уверење да ће се сарадња са Владом Краљевине Холандије и УНДП-ом наставити и у будућности.


22.09.2008.
Ребаланс буџета за 2008. годину до 5. октобра
Министарка финансија Диана Драгутиновић је нагласила да је неопходна прерасподела државне касе, а да ће мањак у буџету од око 55 милијарди динара бити покривен из текућих прихода и прерасподелом расхода. "Тих 55 милијарди динара може бити покривено реалним новцем", нагласила је министарка Драгутиновић.

Министарка је прецизирала да су додатни расходи неопходни због издатака за формирање заједничког предузећа државе Србије са италијанским Фијатом, за финансирање изградње Коридора 10 и због повећања октобарских пензија за десет одсто које ће бити исплаћено са новембарским чеком.


17.09.2008.
Нови Закон о јавним набавкама донеће уштеде у буџету
На конференцији за новинаре државни секретар Министарства финансија Слободан Илић рекао је да ће нови Закон о јавним набавкама омогућити значајну уштеду у буџету, допринети јачању конкуренције и приватног сектора, као и стварању додатних антикоруптивних механизама. „Доношењем овог закона, чији је предлог Влада Србије већ упутила Скупшини на усвајање по хитном поступку, земља ће бити у могућности да испуни још један од услова на путу придруживања Европској унији“, изјавио је Слободан Илић.

Државни секретар Илић је истакао да је нацртом измењено више од две трећине постојећег Закона о јавним набавкама. Како је државни секретар Слободан Илић прецизирао, нови закон ће донети промене формалне природе, али и смањење трошкова и процеса администрирања, унапређење поступака јавне набавке и њене ефикасности као и бољу контролу, надзор и заштиту права понуђача.


11.09.2008.
Саопштење за јавност Министарства финансија у вези са прелазним споразумом о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије је 9. септембра 2008. године ратификовала Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински споразум. ССП и Прелазни споразум су потписани 29. априла 2008. године у Бриселу.

ССП ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент и након ратификације у свим државама потписницама, чланицама ЕУ. Прелазни споразум ће ступити на снагу након што га потврде Савет министара ЕУ и Европски парламент.

Прелазни споразум представља трговински део ССП и односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама ЕУ.


04.09.2008.
Саопштење за јавност
Министарство финансија, од јула месеца 2008. године, извештава о извршењу буџетских прихода и расхода у складу са стандардном, међународно упоредивом методологијом, израђеном од стране Међународног монетарног фонда (Статистика државних финансија – Government Finance Statistics GFS из 1986. године). Основна разлика између до сада примењиване и нове методологије састоји се у томе што је стара методологија прецењивала буџетске приходе (укључивала лиценце за мобилну телефонију) и потцењивала расходе (није укључивала позајмице и враћање дуга пензионерима). Тако се ове године планирани буџетски дефицит од 14,8 милијарди динара (стара методологија) применом стандардне међународне методологије увећава на 44,9 млрд динара.

Истовремено, Министарство финансија због упоредивости и даље наставља да извештава по старој методологији по којој је усвојен Закон о буџету за 2008. годину. Према старој методологији, буџет Републике Србије за првих осам месеци 2008. године остварио је суфицит у износу од 3,9 млрд динара, док је по стандардној међународној методологији (GFS 1986) остварен дефицит у износу од 17,4 млрд динара.


29.08.2008.
Предлог ребаланса буџета током септембра
Државни секретар Министарства финансија Јанко Гузијан најавио је да ће ребаланс буџета бити предложен Влади током септембра, а разматран и усвојен у Скупштини Србије половином октобра. У припреми ребаланса, Министарство финансија за циљ има обуздавање јавне потрошње и дефицита, односно обезбеђивање средстaва за додатне расходе прерасподелом.

Државни секретар Гузијан је такође нагласио да Министарство финансија очекује веће приходе буџета у износу до 20 милијарди динара који су резултат већег раста економије, али нажалост и вишу инфлацију од првобитно планиране. У првих седам месеци ове године приходи државне касе су виши за 18 одсто у односу на исти период прошле године.


28.08.2008.
Ванредно повећање пензија за 10 одсто
Државни секретар Јанко Гузијан за РТС, 28. август 2008. године

Након консултација које су трајале отприлике три недеље, Влада ће размотрити предлог Министарства рада и социјалне политике о ванредном повећању пензија у октобру 2008. године. Последњи предлог који је усаглашен са Министарством финансија, а на који је дато позитивно мишљење на поменути предлог Министарства рада, је да се пензије, уз редовно усклађивање које иде у октобру месецу, повећају ванредно још 10 одсто.


28.08.2008.
За ванредну повишицу пензија осам милијарди динара из ребаланса буџета
Јанко Гузијан, државни секретар у Министарству финансија, најавио је ванредно повећање пензија од десет одсто. „Министарство финансија ће подржати предлог Министарства рада и социјалне политике, под условом да се средства обезбеде у ребалансу буџета за ову годину. Додатна средства за издатке за пензије биће обезбеђена из додатних прихода буџета и уштеда на другим буџетским позицијама, а то ће бити дефинисано ребалансом буџета. Процена је да је за ванредно усклађивање пензија потребно издвојити око осам милијарди динара“, рекао је Гузијан.


04.08.2008.
Диана Драгутиновић: „Из буџета прво за најсиромашније“

Уколико би се пензије у септембру ванредно повећале за 10 одсто, а у октобру, по основу редовне индексације за седам процената, укупан номинални раст пензије у току ове године достигао би око 40 одсто, док би њихов реални раст, при годишњој инфлацији од око 12 одсто, износио 28 процената. Ни у једној земљи није могуће да при расту производње од 7-8 одсто, дохоци 1,6 милиона становника, у овом случају пензионера, порасту реално за 28 одсто, а да то не изазове велике инфлаторне притиске, изјавила је за Политику министар финансија др Диана Драгутиновић.

Министарка је за диференцирано повећање пензија чиме би се смањиле разлике између минималних и максималних пензија, односно за повећање само најнижих пензија. Она је, међутим против Уредбе којом би се, како је најавио премијер, обезбедило ванредно повећање пензија од септембра јер постоји Закон који регулише пензије.01.08.2008.
Влада још не продаје Дунав

Државни секретар Министарства финансија Слободан Илић на незваничне најаве о намери највеће осигуравајуће куће из Пољске ПЗУ на аквизицију Дунава, јединог осигурања у Србији чији је већински власник држава, и словеначког Триглав осигурања, као и писања о намерама да за то плате 4,9 милијарди долара (3,2 милијарде евра), каже да понуда засад није јавна.

“Како ни у Владу ни у Министарство финансија нити у Агенцију за осигурање депозита нису дошле било какве најаве такве једне заинтересованости, вест објављена у медијима једина је информација којом располажемо”, напомиње Илић.

“Искуство нас учи да у оцени медијских најава заинтересованости треба бити више него опрезан, имајући у виду да су и раније, у медијима, а у вези са процесима приватизације, потенцијални интересенти за поједине субјекте приватизације излазили са одређеним износима цене, коју су били „наводно" спремни да плате, али да се то у пракси није и дешавало, већ се закључило да је реч о покушају да се „створи одговарајући амбијент и креира домаће јавно мњење", а са циљем да заузму што бољу стартну позицију у поступку надметања и елиминише потенцијална конкуренција”, каже Слободан Илић, државни секретар у Министарству финансија.30.07.2008.
Диана Драгутиновић: "Катанац на буџет"

Диана Драгутиновић, министарка финансија Србије, у интервјуу за Економист каже да после овогодишњег дефицита, за који се процењује да ће бити већи од 700-800 милиона евра, Србија има велику шансу да наредне године њен буџет буде уравнотежен, па чак и у благом суфициту.

У интервјуу за Економист она тврди да ни по коју цену неће дозволити да експанзивна фискална политика угрози макроекономску стабилност. Диана Драгутиновић поручује да ће инсистирати на мерама штедње и то на свим нивоима, а то подразумева и да ће плате у јавном сектору наредне године расти спорије од бруто домаћег производа (БДП).

Министарка финансија је, такође, најавила да ће се заложити за укидање пореза на капиталну добит и пренос апсолутних права на финансијске трансакције и да ће у року од две године потпуно либерализовати капиталне трансакције.25.07.2008.
Србија не плаћа додатне трошкове на одобрене кредите Светске банке и ЕИБ

Помоћник министра финансија у Влади Републике Србије Зоран Ћировић изјавио је да Србија не плаћа никакве додатне трошкове због коришћења средстава из зајмова, кредита и донација Светске банке и Европске инвестиционе банке, без обзира на то што су ти уговори потписани пре годину дана, а још нису ратификовани у Скупштини Србије.

Ћировић је у изјави за агенцију Танјуг истакао да се на дневном реду ванредног заседања Скупштине налазе предлози закона за ратификацију 11 међународних финансијских уговора, а када се они усвоје, биће обезбеђени услови да Србија почне да користи средства зајмова, кредита и донација Светске банке и Европске инвестиционе банке у вредности од 286,22 милиона евра.16.07.2008.
Јанко Гузијан: Испуњење обећања кроз пар годинa

Ако је бар судећи према бројним потезима која је у последњих годину - две дана повукла Народна банка Србије, јасно је да нас и у будућности чека изразито рестриктивна монетарна политика. Међутим, правац којим ће се кретати наша фискална политика још није у потпуности јасан. Најаве које су грађанима дате кроз предизборну кампању говоре о томе да ће промена у овој области дефинитивно бити.

Према тврдњама Јанка Гузијана, државног секретара у Министарству финансија циљеви фискалне политике дефинисани су недавно кроз усвајање Меморандума о економској политици.

Тај Меморандум предвиђа да буџет у наредне три године из фазе дефицита уђе у суфицит, да се смањи инфлација и умањи спољнотрговински дефицит – каже за „ЕУ Маркет“ Гузијан. – Намера је да у том предвиђеном периоду од три, четири године, пореске стопе остану на нивоу на каквом су сада. Порески закони ће се, наравно, мењати, али у контексту смањења администрације и бирократије, фер опорезивања и боље контроле.15.07.2008.
Од септембра државне хартије од вредности за финансирање буџета

Министар финансија Диана Драгутиновић изјавила је да ће од септембра ове године држава почети сa издавањем дугорочних хартија од вредности за финансирање буџета, у укупном износу од приближно пет милијарди динара.

Драгутиновић је објаснила да ће те државне хартије од вредности бити номиноване искључиво у динарима и њих ће моћи да купују и физичка и правна лица, а имаће улогу да преузму вишак динарске ликвидности и подстакну развој домаћег тржишта хартија од вредности.

Говорећи о инфлацији и мерама за њено смањење, она је указала на то да највећи утицај на инфлацију у Србији има стални раст цена нафте и хране у свету и најавила могућност смањења акциза на нафтне деривате како би се амортизовали инфлаторни удари.претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд