Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

22.05.2009.
Годишња скупштина Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)
У периоду од 15. до 17. маја 2009. године министар финансија Диана Драгутиновић предводила је делегацију Републике Србије на Годишњој скупштини Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), као гувернер Републике Србије у ЕБРД. Годишња скупштина одржана је у седишту ЕБРД у Лондону, уз учешће 61. делегације. Главна тема окупљања био је утицај глобалне кризе на регион у који ЕБРД инвестира.

У оквиру Годишње скупштине, одржане су три седнице Одбора гувернера, од којих је трећа била посвећена излагањима гувернера. На овој седници министар Диана Драгутиновић је у свом обраћању истакла да су ЕБРД и Србија у овој години већ уговорили финансијску подршку за четири пројекта вредна 180 милиона евра, намењена развоју железнице, ефикаснијем коришћењу енергије и подршци агробизнису. Планира се да сарадња до краја године достигне износ од 400 до 450 милиона евра, а приоритетне области су финансирање Коридора 10, модернизација железнице и докапитализација Комерцијалне банке.

Током Годишње скупштине, министар Диана Драгутиновић имала је и бројне билатералне сусрете, како са представницима ЕБРД, тако и других међународних финансијских организација и банака. Сусрети су били посвећени питањима унапређења сарадње и могућностима будуће финансијске подршке Републици Србији.


11.05.2009.
Потписивање споразума са Европском инвестиционом банком (ЕИБ)
У понедељак, 11. маја 2009. године, министар финансија Диана Драгутиновић потписала је са потпретседником Европске инвестиционе банке Дариом Сканапјеком (Dario Scannapieco) Оквирни споразум између ЕИБ и Републике Србије, као и Финансијски уговор између Републике Србије, Народне банке Србије и ЕИБ „Апекс зајам за мала и средња предузећа“ у вредности од 250 милиона евра. У име Народне банке Србије уговор је потписала вицегувернер Ана Глигоријевић. На истом састанку потпреседник Владе за европске интеграције Божидар Ђелић поптисао је Споразум између ЕИБ и Републике Србије о оснивању и активностима регионалне канцеларије ЕИБ у Републици Србији.

Оквирни споразум између Републике Србије и ЕИБ уређује међусобне односе између Републике Србије и ЕИБ у циљу пружања одговарајуће заштите пројектима које финансира ЕИБ и олакшавања обављања делатности ЕИБ на територији Србије. Сврха споразума је лакше одобравање кредита субјетима који своју делатност обављају на територији Републике Србије, укључујући пословне банке, јавна предузећа и државу, имајући у виду да су активности ЕИБ обезбеђене гаранцијом Европске заједнице.


30.04.2009.
Европска унија је издвојила 10,4 милиона евра бесповратних средстава за финансирање пројеката прекограничне сарадње између Републике Србије и Румуније
Министартво финансија Републике Србије и Министарство регионалног развоја и становања Румуније објавили су први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сардње Румунија-Србија ИПА 2007-2013 финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007/2008. годину. Програм суфинансирaју земље учеснице показујући тиме посвећеност остваривању циљева прекограничне сарадње, као и спремност и одлучност у преузимању обавеза које произилазе из Програма.

Циљ Програма је достизање уравнотеженог и одрживог друштвено-економског развоја у пограничним областима Републике Србије и Румуније кроз повећање свеукупне конкурентности регионалне привреде и унапређење квалитета животног стандарда грађана.

Програмом су дефинисана три области интервенције: економски и друштвени развој, заштита животне средине и реаговање у ванредним ситуацијама, акције «људи-људима». Укупан износ расположивих ЕУ средстава за овај позив износи 10.419.132 евра, а вредност појединачних донација креће се у распону од 30.000 евра до 1.000.000 евра, у зависности од природе пројекта. Висина донације не сме прелазити 85% од укупних вредности пројекта, остали трошкови падају на терет корисника донације. Максимална време за реализацију пројектних активности у случају већих инфраструктурних пројеката износи 24 месеца. Предлоге пројеката могу подносити сва правна, непрофитна лица која су регистрована на територији која је обухваћена Програмом (Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Браничевски и Борски управни округ на територији Републике Србије и жупаније Тимиш, Караш-Северин и Мехединци на територији Румуније).


30.04.2009.
Скупштина Србије усвојила ребаланс буџета за 2009. годину
Скупштина Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину којим су предвиђени приходи буџета у износу од 649,3 милијарде динара, расходи у износу од 719,8 милијарди и дефицит буџета од 70,5 милијарди динара.


21.04.2009.
Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину
Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. априла 2009. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину. Тим предлогом предвиђени приходи буџета износе 649,3 милијарде динара, расходи 719,8 милијарди и предвиђен дефицит буџета од 70,5 милијарди динара.

На седници је усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара којим се повећава износ пореза за моторна возила преко 2.000 кубика, уводи порез на употребу мобилних телефона по стопи од 10 одсто на основицу износа рачуна, повећава порез на употребу пловних објеката (чамци, бродови и јахте дужине 15 или више метара са моторним погоном, као и пловећа постројења угоститељски објекти) и ваздухоплова и летелица на моторни погон када се користе за сопствени превоз, односно за рекреативне активности.

Влада је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана који доноси повећање пореске основице код прихода од ауторских права и права сродних ауторском праву, повећање основице код опорезивања прихода од капитала по основу дивиденди и удела у добити.


30.03.2009.
Саопштење
Министарка финансија Владе Републике Србије Диана Драгутиновић и шеф Канцеларије Светске у Србији Сајмон Греј потписали су данас Уговор о зајму у износу од 34.9 милиона евра. Кредит ће се користити као подршка буџету Републике Србије, а циљ му је развој приватног и финансијског сектора што треба да подстакне економски развој у складу са жељом за евентуално чланство у Европској унији.

Зајам ће подржати реформске напоре Владе Србије кроз унапређење пословног окружење ради подстицања новог предузетништва као и привлачења страних директних инвестиција. Њиме ће се такође унапредити финансијска дисциплина уз помоћ јачања буџетских ограничења у привреди кроз континуирану реформу друштвених и реструктуирање јавних предузећа. Најзад, зајмом ће се помоћи изградња ефикаснијег и стабилнијег финансијског сектора кроз јачање надзора над банкарским сектором и подстицање развоја тржишта капитала.

Зајам Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у износу од 34.9 милиона евра први је у низу од три програмска зајма за развојну политику која су намењена подршци вишегодишњег програма помоћи Републици Србији за решавање изазова у вези са институционалном изградњом и реформама како у приватном тако и у финансијском сектору.

Зајам је обезбеђен по стандардним условима ИБРД-а, са роком отплате од 20 година и почеком (грејс периодом) од 8 година.


19.03.2009.
Саопштење
Министарка финансија у Влади Републике Србије Диана Драгутиновић састала се данас са делегацијом Републике Грчке коју је предводио заменик министра спољних послова Грчке, надлежан за питања међународних економских односа, Милтиадис Варвициотис.

Заменик министра спољних послова Варвициотис истакао је да је главни циљ посете Србији да увери Владу Србије и њене грађане да је Грчка била и да ће остати један од главних партнера Србији. Он је нагласио да постоје велике перспективе у финансијском сектору. Такође је истакао да су грчке банке у Србији ликвидне. Варвициотис је пренео сугестије грчких инвеститора које би допринеле бољој билатералној сарадњи у области инвестиција.

Министарка Драгутиновић истакла је да јој је задовољство да прими делегацију пријатељске земље. Она је нагласила да Влада Србије рачуна на инвестиције Грчке и уверила учеснике састанка да ће Министарсто финансија и Влада Републике Србије, у складу са сугестијама, интензивирати активности на стварању услова које ће подстаћи даље инвстиције у Србију.


24.02.2009.
Уговор о техничкој помоћи Швајцарске Агенцији за осигурање депозита
Министарка финансија у Влади Републике Србије Диана Драгутиновић, амбасадор Швајцарске у Србији Ервин Хофер и директор Агенције за осигурање депозита Милорад Џамбић потписали су уговор о техничкој помоћи Швајцарске тој агенцији у износу од 2,74 милиона евра. Уговор је потписан између Републике Србије, коју заступају Министарство финансија и Агенција за осигурање депозита, и Швајцарске Конфедерације, коју заступа Државни секретаријат за економију (СЕЦО).

Министарка Драгутиновић је објаснила да је уговор о техничкој помоћи усмерен на финансијски сектор у Србији, пре свега да се заштити државно учешће у девет банака и три осигуравајућа друштва.

Према њеним речима, у четири од девет банака држава Србија има већинско власништво, а донација Швајцарске биће усмерена и на повећање учешћа државног власништва у тим банкама и осигуравајућим друштвима.

Министарка Драгутиновић најавила је могућност да три или четири од девет поменутих банака буду спојене у једну већу, и додала да о томе тек треба да буде донета одлука.


06.02.2009.
Потписан Споразум о развојној сарадњи Србије и Аустрије
Министарка финансија у Влади Републике Србије Диана Драгутиновић и генерална директорка за аустријску развојну сарадњу у Министарству спољних послова Републике Аустрије Ирена Фројденшус-Рајхл потписале су Споразум о развојној сарадњи између Србије и Аустрије.

Министарка Драгутиновић истакла је да је овај споразум веома значајан јер се њиме отклањају царинска и пореска оптерећења и пружа правни оквир за даљу сарадњу двеју земаља. Она је оценила да потписивањем тог документа почиње нова ера у односима Србије и Аустрије, и нагласила да то може бити сигнал и другим земљама за сличан начин сарадње са Србијом.

Она је подсетила на то да се досадашња сарадња Аустрије и Србије заснивала на билатералним споразумима и уговорима, и додала да укупна помоћ те земље Србији у периоду од 2000. године износи приближно 40 милиона евра.


30.01.2009.
Почетак примене Прелазног споразума са ЕЗ
Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране и Републике Србије, са друге стране представља трговински део Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице, и Републике Србије (ССП). Односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама Европске уније (ЕУ). Оба споразума су ратификована у Скупштини Србије и објављена у „Службеном листу РС“, број 83/2008 од 10.09.2008. године.

У складу са одредбама овог споразума, ЕУ и Србија ће у периоду од највише шест година, почевши од његовог ступања на снагу постепено успоставити зону слободне трговине.

Закључком Савета министара Европске уније од 29. априла 2008. године одлучено је да се примена Прелазног споразума одложи („замрзне“) због недовољне сарадње Србије са трибуналом у Хагу. Из тог разлога а у циљу скраћивања времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса кандидата за чланство у ЕУ, Влада Републике Србије је на 28. седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се прихвата Информација о почетку примене Прелазног споразума од 1. јануара 2009. године.


29.01.2009.
Влада усвојила Програм мера за ублажавање ефеката светске финансијске кризе
Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић изјавио је да је Влада усвојила Програм мера за ублажавање ефеката светске финансијске кризе који предвиђа обезбеђивање 122 милијарде динара ликвидних средстава за раст производње и извоза.

Цветковић је на конференцији за новинаре, одржаној у Влади Србије након седнице, указао на то да је 40 милијарди динара кредита намењено повећању ликвидности привреде преко пословних банака, за које ће држава субвенционисати каматне стопе.

Он је навео да ће за инвестиције у привреду бити обезбеђено приближно 17 милијарди динара кредита уз учешће Фонда за развој и гаранције Гаранцијског фонда, док је за потрошачке кредите са субвенционисаним каматним стопама за куповину потрошних добара домаћих произвођача обезбеђено 20 милијарди динара кредита.

Такође, Цветковић је навео да су остатак у износу од 45 милијарди динара кредитне линије из иностранства за финансирање пословања малих и средњих предузећа.

Према његовим речима, Влада ће одредити приоритете и секторе привреде који ће бити кредитирани тим средствима, а Народна банка Србије одредиће критеријуме за избор пословних банака преко којих ће они бити реализовани.


12.12.2008.
Саопштење
Министарка финансија Диана Драгутиновић и потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) задужен за западни Балкан Дарио Сканапјеко потписали су данас Уговор о подршци те банке Србији у вредности од 120 милиона евра намењених за развој локалне инфраструктуре и здравствене заштите.

Уговор је потписан у Влади Србије, након састанка председника Владе Мирка Цветковића, потпредседника Божидара Ђелића и министарке Драгутиновић са делегацијом Европске инвестиционе банке коју је предводио потпредседник ЕИБ-а Дарио Сканапјеко.

Министарка Драгутиновић објаснила је да је први зајам у износу од 50 милиона евра намењен изградњи општинске и регионалне инфраструктуре и да ће бити реализован преко Министарства за Национални инвестициони план. Она је прецизирала да је реч о кредиту на 20 година, под стандардним условима ЕИБ-а, којим ће бити финансирани пројекти изградње путне мреже, школских објеката и објеката од културног и историјског значаја.


10.12.2008.
Саопштење
У оквиру пакета мера за ублажавање ефеката светске економске кризе Влада Републике Србије је, на седници одржаној 27. новембра 2008. године, усвојила Предлог закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода и упутила га на усвајање Народној скупштини Републике Србије.

Предлогом закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода предвиђено је да се не утврђује и не плаћа порез на приходе од капитала по основу камате на девизне штедне и друге депозите грађана, која је остварена од дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2009. године.


06.12.2008.
Саопштење
Министарка финансија у Влади Републике Србије Диана Драгутиновић изјавила је да је Влада на седници једногласно утврдила Предлог буџета за 2009. годину, којим су предвиђени приходи у износу од 698,7 милијарди динара, а расходи у висини од 748,3 милијарде динара.

Министарка Драгутиновић је на конференцији за новинаре, одржаној након седнице Владе, истакла да дефицит буџета износи 49,6 милијарди динара, што је, како је и договорено са Међународним монетарним фондом, 1,5 одсто бруто друштвеног производа.

Према њеним речима, основне претпоставке на којима се заснива буџет за наредну годину су примена Прелазног трговинског споразума са ЕУ и смањење царина на аутомобиле, као и учешће Владе у заједничком предузећу са "Фијатом" од приближно 200 милиона евра.


14.11.2008.
Постигнут договор са Међународним монетарним фондом
Министарка финансија у Влади Републике Србије Диана Драгутиновић изјавила је данас да је Влада Србије из предострожности постигла договор са Међународним монетарним фондом о петнаестомесечном стендбај аранжману, који треба да подржи економску политику Владе у циљу очувања макроекономске и финансијске стабилности.

Министарка Драгутиновић је на конференцији за новинаре истакла да тај програм даје Србији могућност да повлачи средства само ако затреба, а да ћемо се ми трудити да нам не затреба.

Аранжман са ММФ-ом омогућава већу флексибилност Србије да спречи евентуалне ефекте глобалне финансијске кризе и да омогућава јачање поверења инвеститора и међународних финансијских институција и осећај сигурности свима у Србији.


06.11.2008.
Реаговање Пореске управе

Поводом учесталих текстова који се у последњих неколико дана објављују у дневним листовима у вези са принудном наплатом пореза коју спроводи Пореска управа Републике Србије а ради истинитог информисања јавности о овлашћењима Пореске управе у поступку принудне наплате пореза и заштите кредибилитета Пореске управе и њених запослених, указујемо на уставну обавезу плаћања пореза и законска овлашћења Пореске управе у поступку принудне наплате пореза.05.11.2008.
Саопштење
Скупштина Србије је 4. новембра 2008. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2008. годину, који предвиђа да укупни приходи буџета износе 650,17 милијарди, а расходи 695,95 милијарди динара, при чему ће дефицит бити повећан за приближно 4,8 милијарди динара.

Ребаланс буџета за 2008. предвиђа да се дефицит буџета повећа са 40,9 милијарди динара на 45,7 милијарди динара до краја године.

У односу на првобитни овогодишњи буџет, приходи у измењеном буџету већи су за 10,5 милијарди динара, али ће и расходи бити повећани за 15,4 милијарде.


31.10.2008.
Саопштење за јавност
У циљу реализације Владиног пакета мера за стабилизацију финансијског сектора, најављеног од стране премијера Мирка Цветковића, Министарство финансија ће, у оквиру измена пореских прописа, између осталог, предложити да се приходи по основу каматe на девизну штедњу грађана ослободе плаћања пореза.

Напомињемо да се ослобођење односи на камату остварену од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, до 31. децембра 2009. године, независно од тога када је штедни улог положен.


22.10.2008.
Саопштење о потписивању Финансијског споразума између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије
У петак 24. октобра 2008. године у 12:30 часова у прес сали Владе Републике Србије биће потписан Финансијски споразум између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије. Споразум ће потписати Министарка финансија др. Диана Драгутиновић, гувернер НБС Радован Јелашић и амбасадорка Владе Краљевине Данске Mette Kjuel Nielsen.

Финансијским споразумом, Влада Краљевине Данске се обавезује да ће Влади Републике Србије обезбедити бесповратна финансијска средства у износу од 15 милиона ДКК (око 2 милиона ЕУР) за реализацију подкомпоненте 2.3 програма ЛЕДИБ – Бољи приступ повољним кредитима. “Бољи приступ повољним кредитима” је подкомпонента програма ЛЕДИБ који представља подршку Стратегији за смањење сиромаштва и Стратегији за развој МСП у Републици Србији. Програм се спроводи у Нишавском округу у области грађевинарства и текстилне индустрије.


20.10.2008.
Саопштење за јавност Министарства финансија у вези са почетком примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије
Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се предвиђа почетак примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране, од 01. јануара 2009. године. Циљ ове мере је скраћивање неопходног времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса земље кандидата.

Потпуна либерализација трговине ће бити завршена након шест година, односно 1. јануара 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од економске ситуације.

Србија још од 2001. године ужива преференцијални статус на извоз робе у ЕУ на основу Аутономних трговинских мера одобрених од стране ЕУ (Уредба Савета број 2007/2000) које дозвољавају потпуно слободан извоз робе пореклом из Србије на тржиште ЕУ. Овај режим је на снази до 31. децембра 2010. године. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању ове мере ће се превести у споразумне мере, односно постају уговорна обавеза.


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд