Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

09.08.2012.
Министарство финансија и привреде уплатило 320 милиона динара за субвенционисање стамбених кредита
Министарство финансија и привреде уплатило је на рачун Националне корпорације за осигурање стамбених кредита износ од 320 милиона динара за субвенционисање стамбених кредита. Корпорација је обавестила све банке, које учествују у спровођењу Уредбе, да од сутра могу заказивати исплате појединачних кредита по већ преузетим обавезама.

09.08.2012.
Бржa мoдeрнизaциja пoрeскe упрaвe
У циљу мoдeрнизaциje и прoфeсиoнaлизaциje рaдa Пoрeскe упрaвe, министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић oвлaстиo je дaнaс дирeктoрку Цeнтрa зaвeликe пoрeскe oбвeзникe у Пoрeскoj упрaви Љиљaну Кoвaчeвић дa кooрдинирaoвoм институциjoм дo избoрa нoвoг дирeктoрa.

08.08.2012.
Стaњe у jaвним финaнсиjaмa – плaнoви зa кoнсoлидaциjу у услoвимa кризe
„Стaњe у jaвним финaнсиjaмa je мнoгo тeжe нeгo штo сaм oчeкивao кaдa сaм прeузимao пoсao министрa финaнсиja и приврeдe, aли тo нe знaчи дa, сa свojим тимoм, нeћу дaти свe oд сeбe дa тo стaњe пoпрaвимo“, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић нa брифингу зa нoвинaрe кojи прaтe eкoнoмскa крeтaњa у зeмљи.


07.08.2012.
"Tигaр тajeрс" и "Бoш" инвeстирajу у нoвe пoгoнe у Србиjи
Кoмпaниja "Tигaр тajeрс" (Tigar Tyres) плaнирa дa инвeстирa 170 милиoнa eврa у прoширeњe прoизвoдних кaпaцитeтa у Пирoту и зaпoсли нoвих 700 рaдникa, a нeмaчки "Бoш" (Bosch) 71 милиoн eврa, уз oтвaрaњe 620 рaдних мeстa у фaбрици у Пeћинцимa, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић.


07.08.2012.
Динкић: Oпрaвдaн пaд крeдитнoг рejтингa Србиje
„Србиja je дoживeлa пaд крeдитнoг рejтингa пoтпунo oпрaвдaнo, jeр je oвe гoдинe имaлa рeкoрдни буџeтски дeфицит и вeликo пoвeћaњe jaвнoг дугa“, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић и нajaвиo мeрe фискaлнe кoнсoлидaциje кoje ћe бити спрeмнe у сeптeмбру.


06.08.2012.
Динкић: убрзати реализацију инвестиције у РТБ Бору
„У наредном периоду радићемо на томе да се убрза инвестиција изградње фабрике нове топионице и сумпорне киселине у РТБ Бору“, изјавио је данас у Бору министар финансија и привреде Млађан Динкић.

Он је навео да инвестиција касни неколико месеци у односу на план који је утврђен пре две године, када је као министар економије потписао уговор са канадском компанијом СНЦ Лавалин.


02.08.2012.
Динкић: Укидање фискалних каса за занатлије и непотребних парафискалних намета
Министар финасија и привреде Млађан Динкић најавио да ће у августу бити укинуте фискалне касе за занатлије, а од 1. октобра биће укинути и непотребни парафискални намети.
Динкић је најавио и да ће предложити измене закона да се ПДВ плаћа тек кад се роба наплати, а не када се фактурише и које ће се примењивати на сва мала и средња предузећа укључујући и занатлије које су у систему ПДВ-а.


02.08.2012.
Динкић: Ситуација са буџетским дефицитом озбиљна – Србији потребан нови програм са ММФ
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је ситуација са буџетским дефицитом Србије, много гора него што је очекивао и да је дефицит премашио две милијарде евра, ако се укључи и новац од 170 милиона евра, који је "упумпан" у три државне банке. Он је казао да је Србији потребан нови програм са Међународним монетарним фондом, који ће бити у интересу Србије.

30.07.2012.
Завршен састанак министра Динкића и делегације Светске банке - Обострана спремност за наставак сарадње
У просторијама Министарства финансија и привреде завршен је састанак министра финансија и привреде Млађана Динкића са делегацијом Светске банке, коју су предводили Џејн Армитиџ (Jane Armitage), регионална директорка и координаторка Светске банке за Југоисточну Европу и Лу Брефор (Loup Brefort), шеф канцеларије СБ у Србији.

08.03.2012.
Србија лидер у процени ризика од прања новца
У Стразбуру се у току ове недеље одржава 38. седница Комитета Манивал. Делегацију Републике Србије предводи Александар Вујичић, директор Управе за спречавање прања новца, а осим представника Управе, на седници учествују и представници Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.


03.06.2011.
Примена члана 46. став 3. Закона о платном промету
Министарство финансија објавило је данас, 3. јуна 2011. године, мишљење о примени члана 46. став 3. Закона о платном промету , које комплексно сагледава механизам исплате средстава са рачуна блокираних предузећа. Овим мишљењем замењује се мишљење Министарства финансија, Пореска управа, број: 43-01009/2011-08 од 16.05.2011. године, у коме је био изнет само став у погледу исплате средстава у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Комплетан текст мишљења можете преузети овде

03.06.2011.
Позив за достављање сугестија и коментара на Оперативни програм за економски развој и Оперативни програм за развој људских ресурса
Oсновни предуслови за коришћење ИПА компоненти III (Регионални развој) и IV (Развој људских ресурса) су стицање статуса кандидата за чланство у Европској унији и акредитација децентрализованог система управљања средствима ЕУ. Влада Републике Србије започела је припреме за коришћење средстава из ових компоненти током 2009. године.


12.04.2011.
Прихваћен захтев за додатно продужење рока за побољшање понуде за акције „Телекома Србија“
Радна група Владе Републике Србије за продају 51% акција „Телекома Србија“ одлучила је да прихвати захтев компаније „Телеком Аустрија“ за додатно продужење рока за побољшање понуде за куповину већинског пакета акција „Телекома Србија“.


31.03.2011.
Скупштина Србије усвојила измене пореских закона
Скупштина Србије усвојила је измене Закона о порезу на имовину и Закона о порезу на употребу, држање и ношење добара.


29.03.2011.
Телекому Аустрија рок од 15 дана да побољша понуду за „Телеком Србија"
На основу анализе и препоруке Саветника за продају акција, Радна група Владе Републике Србије за продају 51% акција „Телекома Србија“ констатовала је да је достављена понуда за куповину акција „Телекома Србија“ од стране компаније „Телеком Аустрија“ непотпуна , односно да финансијски део понуде не одговара условима прописаним тендером. У складу са овом анализом, Влада Републике Србије затражила је од „Телеком Аустрија“ да допуни документацију коју је доставила приликом слања понуде, као и да финансијски део понуде прилагоди условима који су прописани тендером.


21.03.2011.
Телеком Аустрија послао понуду за акције Телекома Србија
Радна група Владе Републике Србије за продају акција Телекома Србија, на седници која је била отворена за јавност, констатовала је да једину понуду за куповину 51% акција Телекома доставила компанија Телеком Аустрија. Телеком Аустрија понудио је 1,4 милијарде евра, од чега 950 милиона евра за акције, а 450 милиона евра за инвестиције.


16.03.2011.
Побољшан кредитни рејтинг Србије
Побољшање кредитног рејтинга Србије са ББ минус на ББ према агенцији Стандард анд Пурс потврда да је Влада Србије водила добру економску политику, посебно имајући у виду кризни период. Бољи кредитни рејтинг утицаће на побољшање опште инвестиционе климе у Србији.


16.03.2011.
Следећа аукција купонских обвезница у еврима 01.јуна
Аукција петнаестогодишњих купонских обвезница Републике Србије у еврима укупне номиналне вредности 102,649 милиона евра биће одржана 1. јуна. Реч је о реотварању емисије од 14. фебруара чија је укупна номинална вредност била 200 милиона евра и на којој је продато 48,69 одсто емисије.

Државне обвезнице продају се са купоном од 5,85 одсто на годишњем нивоу. Исплата купона је полугодишња, а на наплату доспевају 16. фебруара 2026.

На фебруарској аукцији тих обвезница продата је 97.371 хартија укупне номиналне вредности 97,35 милиона евра.

08.03.2011.
Законски предлози Министарсва финансија пред посланицима Скупштине Србије
Влада Републике Србије усвојила је и Народној Скупштини проследила неколико законских предлога из надлежности Министарства финансија. Сви предлози су на дневном реду текућег заседања Скупштине Републике Србије и очекује се њихово скоро усвајање, највероватније крајем марта. Најважнији су Закон о тржишту капитала, предлог Закона о изменама Закона о инвестиционим фондовима, предлог Закона о изменама Закона о девизном пословању, предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, предлго Закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.


18.02.2011.
Вук Ђоковић: Очекујемо четири понуде за Телеком Србије
Шеф владине радне групе за продају Телекома Србије Вук Ђоковић изјавио је за агенцију Бета да се на тендеру за Телеком очекују најмање четири понуде. Он је објаснио да је статус званичних понуђача на тендеру добило шест компанија - Телеком Аустрија, Дојче телеком (Deutche), Турксел (Turkcell), Америка мовил (America), Ведер инвестментс (Weather) и Франс телеком (France).


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд