Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

30.08.2012.
Запосленима у здравству већа плата у октобру за два одсто
Министарство финансија и Министарство здравља предложили су данас представницима синдиката запослених у здравству повећање октобарских плата за два одсто и исто толико повећање у априлу следеће године.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да ће повећање плата здравствених радника у оквиру ребаланса буџета у октобру и априлу изности два одсто и додао да то не значи да ће за толико порасти плата свим радницима.

28.08.2012.
Понуђено решење представницима синдиката просвете и науке
Влада Србије представницима синдиката просвете и науке понудила је данас повећање зарада за два одсто у октобру 2012. године и још два процента у априлу 2013. године. Ова предлог у име Владе образложили су министар финасија и привреде Млађан Динкић и министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић.


25.08.2012.
Љубић: Хитнo дoстaвити прeдлoгe интeрвeнтних мeрa
Држaвa ћe рeшaвaти прoблeм ИMК "14.oктoбaр" и Хeмиjскe индустриje "Жупa" у двa прaвцa - први пoдрaзумeвa интeрвeнтнe мeрe и упoшљaвaњe рaдникa, a други, кoнaчнo рeшeњe, прoнaлaжeњeм стрaтeшких пaртнeрa, рeкao je Taњугу Aлeксaндaр Љубић, држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe.


23.08.2012.
Зaнaтлиjaмa укинутe фискaлнe кaсe
Пoслe три нeдeљe oд сaстaнкa министрa финaнсиja и приврeдe Mлaђaнa Динкићa сa зaнaтлиjaмa, Влaдa Србиje усвojилa je дaнaс je Урeдбу кojoм сe укидa oбaвeзa зaнaтлиja дa пoсeдуjу фискaлнe кaсe.


23.08.2012.
Динкић: Кредити за привреду са субвенционисаним каматним стопама крећу од 1. септембра
„Програм субвенционисаних кредита за привреду креће од 1. септембра, а банке ће у наредном периоду предузећима кроз овај програм одобрити око милијарду евра кредита“, рекао је данас министар финансија Млађан Динкић.


22.08.2012.
Динкић: Вратићемо Ваљеву сјај
„Један од највећих приоритета нове владе јесте равномеран регионални развој. Ваљево данас није оно што је био пре 20 година и дошао сам да направимо заједнички план како да вратимо овом граду сјај и место које је имао некада у старој Југославији. Ако смо од Крагујевца, који је некада био долина глади, могли да направимо град будућности, ако смо у Бору направили преокрет, сигуран сам да исто можемо да направимо и овде, и у свим другим градовима у Србији“, изјавио је министар финансија и привреде Млађан Динкић.


19.08.2012.
Вeлики пoтeнциjaл зa aвaнтуризaм у Србиjи
Србиja пружa сjajнe мoгућнoсти зa aвaнтуристичкa путoвaњa и бaвљeњe рaзнoврсним eкстрeмним спoртoвимa кojи пoдижу aдрeнaлин, a тoкoм кojих сe упoзнajу и пoпулaризуjу нoвe или мaњe пoзнaтe дeстинaциje, кaзao je Taњугу држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству финaнсиja и приврeдe Гoрaн Пeткoвић.


19.08.2012.
Сви српски држављани биће пребачени ноћас за Београд
Министарство финансија и привреде Републике Србије обавештено је да ће сви српски држављани, без обзира преко које агенције су уплатили летовање, бити пребачени авионом компаније AIR Kairo из Хургаде за Београд. Прва група путника укрцаће се на лет вечерас у 22.30 часова, а њихов долазак се очекује око 1.30 после поноћи. Други лет за Београд из Хургаде заказан је сутра, за 21.00 час. Сви путници који су већ отпутовали биће несметано враћени и наредних дана.


17.08.2012.
Динкић: Покренули смо Гошу, али морамо да покренемо читаву Србију
„Обезбедићемо посао за свих 450 радника Гоше. Донели смо одлуку да помогнемо да се прекине штрајк и да крене производња, да радници имају сигуран посао и редовне плате. Смедеревска Паланка је замрла од када Гоша не ради и надам се да ће ово покренути читаву општину“, изјавио је данас министар финансија и привреде Млађан Динкић.


16.08.2012.
Динкић: Имамо конкретан план за покретање производње у Гоши
Министар финансија и привреде Млађан Динкић представиће сутра синдикатима и руководству предузећа „Гоша - фабрика шинских возила“ конкретан план за покретање производње и враћање 450 радника на посао који су у генералном штрајку и већ четири месеца нису примили плате.


15.08.2012.
Кад је Динкић био гувернер Агробанка није имала губитке
Министарство финансија и привреде најоштрије осуђује злонамерно и тенденциозно питање које је поставио бивши гувернер НБС Дејан Шошкић, зашто Млађан Динкић пре десет година није одузео дозволу за рад Агробанци. Уместо таквих смешних оптужби, Шошкић би, пре свега, требало истражним органима да објасни шта је, за време свог мандата, чинио или није чинио поводом енормних губитака Агробанке.


14.08.2012.
Милица Бисић: Без ограничења плата и пензија нема смањења расхода
Саветница министра финансија за порески систем и Пореску управу Милица Бисић изјавила је данас да је тешко очекивати смањење буџетских расхода без ограничавања раста плата у јавном сектору и пензија, наглашавајући да је за то потребан политички и социјални договор.

"Чињеница је да две трећине буџета иде на плате у и пензије и да се без ограничавања раста ових ставки тешко може очекивати неопходно смањење расхода. Ми се надамо да ћемо постићи политички и социјални договор око одговарајућих измена у кретању плата у јавном сектору и пензија ", навела је Бисић у интервјуу Танјугу.


13.08.2012.
Први аутомобили из Крагујевца кренули за Европу
Први контингент новог аутомобила "Фијат 500 Л" из фабрике “Фијат аутомобиле Србија“ кренуо је данас железницом из Крагујевца до луке Бар одакле ће бродом бити транспортовано првих 206 нових возила у Италију.

Предузеће “Фијат аутомобили Србија” основано је на основу Уговора о заједничком улагању између Републике Србије и "Фијат Групе" који су 2008. године потписали тадашњи министар економије Млађан Динкић и председник Фијат Групе Серђо Маркионе.


11.08.2012.
Подршка најугроженијим пензионерима обезбеђена укидањем нерационалних трошкова у државној администрацији
Министарство финансија и привреде, у сарадњи са Mинистарством за рад и социјалну заштиту, планира да до краја ове године исплати прве две рате за социјалну подршку најугроженијим пензионерима, чије су пензије мање од 15.000 динара месечно. За ове намене у 2012. години у републичком буџету су обезбеђена средства у износу од 3,8 милијарди динара, а добиће их око 505.000 пензионера (укључујући и пољопривредне пензионере).


09.08.2012.
Министарство финансија и привреде уплатило 320 милиона динара за субвенционисање стамбених кредита
Министарство финансија и привреде уплатило је на рачун Националне корпорације за осигурање стамбених кредита износ од 320 милиона динара за субвенционисање стамбених кредита. Корпорација је обавестила све банке, које учествују у спровођењу Уредбе, да од сутра могу заказивати исплате појединачних кредита по већ преузетим обавезама.

09.08.2012.
Бржa мoдeрнизaциja пoрeскe упрaвe
У циљу мoдeрнизaциje и прoфeсиoнaлизaциje рaдa Пoрeскe упрaвe, министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић oвлaстиo je дaнaс дирeктoрку Цeнтрa зaвeликe пoрeскe oбвeзникe у Пoрeскoj упрaви Љиљaну Кoвaчeвић дa кooрдинирaoвoм институциjoм дo избoрa нoвoг дирeктoрa.

08.08.2012.
Стaњe у jaвним финaнсиjaмa – плaнoви зa кoнсoлидaциjу у услoвимa кризe
„Стaњe у jaвним финaнсиjaмa je мнoгo тeжe нeгo штo сaм oчeкивao кaдa сaм прeузимao пoсao министрa финaнсиja и приврeдe, aли тo нe знaчи дa, сa свojим тимoм, нeћу дaти свe oд сeбe дa тo стaњe пoпрaвимo“, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић нa брифингу зa нoвинaрe кojи прaтe eкoнoмскa крeтaњa у зeмљи.


07.08.2012.
"Tигaр тajeрс" и "Бoш" инвeстирajу у нoвe пoгoнe у Србиjи
Кoмпaниja "Tигaр тajeрс" (Tigar Tyres) плaнирa дa инвeстирa 170 милиoнa eврa у прoширeњe прoизвoдних кaпaцитeтa у Пирoту и зaпoсли нoвих 700 рaдникa, a нeмaчки "Бoш" (Bosch) 71 милиoн eврa, уз oтвaрaњe 620 рaдних мeстa у фaбрици у Пeћинцимa, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић.


07.08.2012.
Динкић: Oпрaвдaн пaд крeдитнoг рejтингa Србиje
„Србиja je дoживeлa пaд крeдитнoг рejтингa пoтпунo oпрaвдaнo, jeр je oвe гoдинe имaлa рeкoрдни буџeтски дeфицит и вeликo пoвeћaњe jaвнoг дугa“, изjaвиo je дaнaс министaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић и нajaвиo мeрe фискaлнe кoнсoлидaциje кoje ћe бити спрeмнe у сeптeмбру.


06.08.2012.
Динкић: убрзати реализацију инвестиције у РТБ Бору
„У наредном периоду радићемо на томе да се убрза инвестиција изградње фабрике нове топионице и сумпорне киселине у РТБ Бору“, изјавио је данас у Бору министар финансија и привреде Млађан Динкић.

Он је навео да инвестиција касни неколико месеци у односу на план који је утврђен пре две године, када је као министар економије потписао уговор са канадском компанијом СНЦ Лавалин.


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд