Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Правилник о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)


Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)


Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017)


Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)


Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Уредба o накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга („Службени гласник РС”, бр. 57/2019)


Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” („Службени гласник РС“, бр. 65/2019)


Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)


Одлука о износима минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)


Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)


Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018, 34/2019 и 50/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија


Допунски коментар Комбиноване номенклатуре Европске уније („Службени гласник РС”, број 11 од 20. фебруара 2019. године)


Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019)


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 94/2012 - 05 број 424-6502/2012 и 20/2019 - 05 број 424-2733/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр, 16/2013 и 20/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 71/2011 - 05 број 424-7302/2011 и 20/2019 - 05 број 424-2734/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникапретходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд