Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Мишљења и Објашњења

Мишљења и Објашњења
Претрага go

Објашњење у вези са опорезивањем ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године, а за који је инвеститор порески дужник


Објашњење у вези обавезе употребљавања печата у документима који се користе у порескоправном односу


Објашњење у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилациједо 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама


Објашњење у вези са обавезом пописа залиха течног нафтног гаса, од стране правних лица, односно предузетника, са аспекта Закона о акцизама


Упутство о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору


Поступак повраћаја средстава за регистрацију моторних возила у октобру 2012. године


Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године


Порез на додату вредност


Порески поступак и пореска администрација


Платни промет


Порези


Порез на добит предузећа


Порез на доходак грађана


Порези на имовину


Порези на употребу, држање и ношење добара


Порез на премије неживотних осигурања


Избегавање двоструког опорезивања


Доприноси за обавезно социјално осигурање


Отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање


Фискалне касепретходна 1 2 3 4 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд