Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Mišljenja i Objašnjenja

Mišljenja i Objašnjenja
Pretraga go

Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik


Objašnjenje u vezi obaveze upotrebljavanja pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu


Objašnjenje u vezi sa obavezom obračunavanja i plaćanja akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacijedo 380°S iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama


Objašnjenje u vezi sa obavezom popisa zaliha tečnog naftnog gasa, od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika, sa aspekta Zakona o akcizama


Uputstvo o primeni zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru


Postupak povraćaja sredstava za registraciju motornih vozila u oktobru 2012. godine


Objašnjenje u vezi sa primenom poreske stope PDV za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši od 1. oktobra 2012. godine, kao i u vezi sa obračunavanjem i isplatom PDV nadoknade za promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga koji poljoprivrednik vrši obvezniku PDV od 1. oktobra 2012. godine


Porez na dodatu vrednost


Poreski postupak i poreska administracija


Platni promet


Porezi


Porez na dobit preduzeća


Porez na dohodak građana


Porezi na imovinu


Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara


Porez na premije neživotnih osiguranja


Izbegavanje dvostrukog oporezivanja


Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje


Otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje


Fiskalne kaseprethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd