Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Centralizovana javna nabavka broj 4/2016 - Usluge osiguranja vozila


Centralizovana javna nabavka broj 3/2016 - Nabavka usluge mobilne telefonije


Javna nabavka male vrednosti – Održavanje i popravka multifunkcionalnih uređaja, javna nabavka broj 3/2016.


Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, broj 1/2016.


Centralizovana javna nabavka broj 3/2015 - Nabavka goriva i maziva


Centralizovana javna nabavka broj 4/2015 - Nabavka računarskog materijala - tonera


Nabavka usluga - Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja


Centralizovana javna nabavka broj 10/2015 - nabavka računarske opreme i štampača


Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova


Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 – Nabavka kancelarijskog materijala (nabavka materijala za štampariju)


Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova - Broj javne nabavke JNMV 8/2015


Postupak javne nabavke male vrednosti: Održavanje administrativne opreme - multifunkcionalni aparati; broj javne nabavke 7/2015


Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija - Broj javne nabavke JNMV 6/2015


Javna nabavka male vrednosti broj 5/2015 - Usluge popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme


Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Ministarstva finansija


Javna nabavka usluge – Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, broj javne nabavke 4/2015


Centralizovana javna nabavka, broj 1/2014 - Nabavka usluga mobilne telefonije


Javna nabavka male vrednosti broj 2/2015 - kolektivno osiguranje zaposlenih


Javna nabavka: usluge prevođenja, broj javne nabavke 1/2015


Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EUprethodna 1 2 3 4 5 6 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd