Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке

Јавне набавке
Претрага go

Централизована јавна набавка - Набавка услуге осигурања возила, ЦЈН број 5/2018


Jавна набавка мале вредности, Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Author стручна литература – Consensus forecasts, ЈН П 2/2018


Отворени поступак јавне набавке услуга - Унапређење и одржавање Система за припрему буџета (БИС), ЈН 2/2018


Централизована јавна набавка број 1/2018 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2017. години)


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања и унапређења информационог система „Хермес”, ЈН П 1/2018


Jавнa набавкa мале вредности - Набавка горива


Отворени поступак јавне набавке услуга - Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/2018


Јавна набавка мале вредности број 3/2018 - Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају


Јавна набавка мале вредности број 1/2018– Услуге превођења


Јавна набавка мале вредности број 2/2018 - Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија


Централизована јавна набавка број 13/2017 – Набавка рачунарске опреме и штампача


Централизована јавна набавка број 2/2017 – Набавка канцеларијског намештаја


Јавна набавка мале вредности број 9/2017 – Набавка рачунарског материјала – оригинални тонери за HP и Canon уређаје:


Јавна набавка мале вредности број 8/2017 – Набавка мобилних телефона


Централизована јавна набавка број 10/2017 - Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме


Набавка Data Storage сервера, отворени поступак јавне набавке број 7/2017


Набавка канцеларијског намештаја - Јавна набавка мале вредности број 2/2017 (по овлашћењу спроводи УЗЗПРО)


Набавка рачунарске опреме – хардвер; Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (по овлашћењу спроводи УЗЗПРО)


Централизована јавна набавка број 3/2017 - Набавка горива и мазивапретходна 1 2 3 4 5 6 7 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд