Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Centralizovana javna nabavka - Nabavka kancelarijskog materijala, CJN 7/2019


Nabavka konsultantskih usluga analize poslovanja i upravljanja javnim preduzećima, broj JN OS 1/2019


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka usluge osiguranja vozila marke MAZDA, JN MV 9/2019


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka konsultantskih usluga za podizanje sistema informacione bezbednosti u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013, JN MV 8/2019


Javna nabavka - Softver za integralni sistem CRM, tiketing i komunikacioni sistem, JN 7/2019


Javna nabavka u otvorenom postupku - Izrada, implementacija i održavanje informacionog sistema registra za jedinstvenu evidenciju korisnika javnih sredstava sa pratećom računarskom opremom i licencama (Registar zaposlenih) - JN 6/2019


Javna nabavka - Zamena fasadne rasvete, JN 5/2019


Nabavka konsultantskih usluga za podizanje sistema informacione bezbednosti u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013, JN MV 6/2019


Nabavka usluga analiza i studija opravdanosti uvođenja centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, a u skladu sa EU direktivom 2014/55/EU i najboljom praksom, JN MV 7/2019


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka goriva - Evro dizel, JN MV 5/2019


Usluge održavanja i unapređenja informacionog sistema Hermes, JN P 1/2019


Nabavka konsultantskih usluga – Analiza stanja elektronske fiskalizacije u Srbiji, JN 4/2019


Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 3/2019


Nabavka usluga analiza i studija opravdanosti uvođenja centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, a u skladu sa EU direktivom 2014/55/EU i najboljom praksom, JN MV 4/2019


Centralizovana javna nabavka, Usluge osiguranja zaposlenih, broj 6/2018


Softver za integralni sistem CRM, tiketing i komunikacioni sistem


Javna nabavka male vrednosti - Sistematski pregled zaposlenih, JN MV 3/2019


Održavanje sistema za pripremu budžeta, JN 2/2019


Javna nabavka male vrednosti JN MV 2/2019, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju


Nabavka računarske opreme, JN 1/2019prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd