Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Usluge održavanja i unapređenja informacionog sistema Hermes, JN P 1/2019


Nabavka konsultantskih usluga – Analiza stanja elektronske fiskalizacije u Srbiji, JN 4/2019


Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 3/2019


Nabavka usluga analiza i studija opravdanosti uvođenja centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, a u skladu sa EU direktivom 2014/55/EU i najboljom praksom, JN MV 4/2019


Centralizovana javna nabavka, Usluge osiguranja zaposlenih, broj 6/2018


Softver za integralni sistem CRM, tiketing i komunikacioni sistem


Javna nabavka male vrednosti - Sistematski pregled zaposlenih, JN MV 3/2019


Održavanje sistema za pripremu budžeta, JN 2/2019


Javna nabavka male vrednosti JN MV 2/2019, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju


Nabavka računarske opreme, JN 1/2019


Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 - Usluge prevođenja


Nabavka menadžment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016


Centralizovana javna nabavka - Nabavka usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018


Nabavka video konferencijskog sistema, JN 6/2018


Nabavka usluge nadogradnje informacionog sistema Hermes, JN MV 11/2018


Centralizovana javna nabavka - Nabavka računarske opreme - hardver, CJN 14/2018


Centralizovana javna nabavka - nabavka prevoznih sredstava, CJN 12/2018


Javna nabavka male vrednosti JN MV 10/2018 - Nabavka i ugradnja klima uređaja


Javna nabavka male vrednosti JN MV 9/2018 - Nabavka usluge popravke i održavanja službenih vozila marke Škoda


Javna nabavka male vrednosti JN MV 8/2018 - Nabavka usluge osiguranja vozila marke Škodaprethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd