Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке

Јавне набавке
Претрага go

Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2014. и 2015. годину, 79110000 – Правни савети и заступање


Набавка правних услуга у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту, применом отвореног поступка, ради закључења оквирног споразума – 79100000


Јавнa набавкa услугa - прaње службених аутомобила, редни број ЈНМВ 6/2014


Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија - Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014


Јавна набавка - Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова - Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014


Hабавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014


Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)


Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти: Кoлeктивнo oсигурaњe зaпoслeних, JН MВ 2/2014


Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014


12.06.2013. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2013 - Услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом резервних делова по партијама, Министарства финансија и привреде


24.07.2013 Позив за подношење понуде - услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима на тему рада Министарства финансија и привреде, у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи, за период од 12 месеци. Корисничке услуге 79342300


Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија


Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти - Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансијапретходна 1 2 3 4 5 6 7 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд