Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Услуге
Претрага go

Давање стручног мишљења


Пружање информација од јавног значаја


Спровођење обука и консултације из финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије


Испит за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору


Издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности


Правна помоћ у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства


Полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ


Поступање по захтевима за откуп станова


Упис у именик организатора стручне обуке за лиценциране проценитеље


Упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања лиценцираних проценитеља


Давање акредитације за професионално удружење проценитеља вредности непокретности


Давање сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године


Издавање дозволе за обављање ревизије


Издавање лиценци за обављање ревизије


Продужење лиценци за обављање ревизије


Поступање по захтевима правних лица за прибављање сагласности Владе за обављање послова из члана 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању


Издавање одобрења за обављање посла факторинга


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд