Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Буџетски корисници

Буџетски корисници
Претрага go

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2020 – 2022. године


Упутство за припрему буџета за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину


Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години, са Прилогом 1 ("Сл. гласник РС", бр. 52/2018)


План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину


Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2020. годину


Упутство за израду програмског буџета, октобар 2017.


Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд