Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Буџетски корисници

Буџетски корисници
Претрага go

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2020 – 2022. године


Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2019 – 2021. године


Упутство за припрему буџета за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину


Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)


План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину


Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2020. годину


Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у новембру 2019. године)


Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд