Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Јавни позиви

Јавни позиви
Претрага go

Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда


Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера


Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем и откупом обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2019. и 2020. годину, ЈНМВ 1/2019


Јавни позив за откуп државних хартија од вредности Републике Србије


Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београд


Оглас о уступању портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда


Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања


Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године


State Owned Financial Institutions Strengthening Project (SOFI) – General procurement notice


Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње, 23.2.2017. године


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд