Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Остали документи

Остали документи
Претрага go

Годишњи извештаји о ФУК-у и интерној ревизији


Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара


Обавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица


Новине код повраћаја ПДВ страним путницима (TAX FREE)


Србија против трговине људима


Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.


Предуговор у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд