Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)


Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Službeni glasnik RS“, br. 34 od 17. maja 2019. god.)


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)


Uredba o carinskim povlasticama („Službeni glasnik RS, br. 38 od 31. maja 2019. god.)


Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS, br. 38 od 31. maja 2019. god.)


Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS“, br. 39 od 6. juna 2019. god.)


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini („Službeni glasnik RS, br. 38/2019 i 51/2019) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija


Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Odluka o prevremenom otkupu i poništenju državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Odluka o poništenju dela emisije državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 45 od 21. juna 2019. god.)


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 44 od 21. juna 2019. god.)


Odluka o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća, 05 broj 48-6155/2019-1 („Službeni glasnik RS“, br. 44 od 21. juna 2019. god.)


Odluka o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća, 05 broj 48-6152/2019-1 („Službeni glasnik RS“, br. 44 od 21. juna 2019. god.)


Pravilnik o načinu vršenja naknadne kontrole („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 05. jula 2019. god.)


Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 05. jula 2019. god.)


Pravilnik o carinskim obeležjima („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 05. jula 2019. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd