Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти

Прикажи чланке из секције:
Подзаконски акти
Претрага go

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)


Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС“, бр. 34 од 17. маја 2019. год.)


Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)


Уредба о царинским повластицама („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)


Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)


Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39 од 6. јуна 2019. год.)


Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)


Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Одлука о превременом откупу и поништењу државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Одлука о поништењу дела емисије државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)


Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018), са изменама („Службени гласник РС“, бр. 34/2019)


Допунски коментар Комбиноване номенклатуре Европске уније („Службени гласник РС”, број 11 од 20. фебруара 2019. године)


Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019)


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 94/2012 - 05 број 424-6502/2012 и 20/2019 - 05 број 424-2733/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр, 16/2013 и 20/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 71/2011 - 05 број 424-7302/2011 и 20/2019 - 05 број 424-2734/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл. гласник РС, бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - др. закон и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникапретходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд