Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Uprava carina

Uprava carina
Pretraga go

Miloš Tomić - v.d. direktora

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Svoje poslove i zadatke Uprava carina obavlja preko 15 područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su, kao uže unutrašnje jedinice, organizovane carinske ispostave i carinski referati. Carinarnice preko svojih organizacionih jedinica sprovode carinski postupak u putničkom i robnom prometu – mere carinskog nadzora, carinjenje robe, suzbijanje nelegalnog uvoza, carinski upravni i carinski prekršajni postupak, prodaju carinske robe i prinudnu naplatu carinskih dažbina.
 
Osim što je važna karika u lancu podrške međunarodnoj trgovini, savremena carinska služba ima i izuzetno značajnu ulogu u bezbednosnom sistemu svake države, kao segment sistema bezbednosti u okviru borbe protiv međunarodnog terorizma i transnacionalnog kriminala i u sistemu sveukupne zaštite građana.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd