Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Obuke
Pretraga go
Za osnovne obuke iz FUK-a i interne revizije, kao i prijavu za praktičnu obuku uz naše mentorisanje kandidati se prijavljuju popunjavanjem Obrasca prijave za obuku. Osnovne obuke (FUK i IR) mogu se prijaviti na jednom dopisu, a za praktičnu obuku potrebno je pisati poseban dopis, i uz tu prijavu priložiti kopiju rešenja o raspoređivanju.
Dopis potpisuje rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Obrazac prijave za obuku se šalje redovnom poštom na adresu Kneza Miloša 20, Sektor-Centralna jedinica za harmonizaciju, Ministarstvo finansija.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd