Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Javna nabavka - Nabavka video projektora, JN 15/2019


Planovi


Izveštaji


Izrada platforme za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava, JN P 3/2019


Centralizovana javna nabavka 10/2019 - Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2018. godini)


Nabavka originalnih tonera za štampače marke Canon, JN 14/2019


Javna nabavka - Nabavka interaktivne table, projektora i monitora, JN 12/2019


Centralizovana javna nabavka usluga održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u 2018. godini ili je nabavljena u 2018. godini), CJN 8/2019


Javna nabavka - Nabavka softvera za elektronsko prečišćavanje teksta broj JN 13/2019


Usluga medijskog praćenja aktivnosti Ministarstva finansija, JN MV 13/2019


Javna nabavka male vrednosti - Popravka i održavanje službenih vozila Ministarstva finansija, JN MV 12/2019


Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, Nabavka centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika, P JN 2/2019


Centralizovana javna nabavka - Nabavka prevoznih sredstava, CJN 12/2019


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka usluge osiguranja vozila marke ŠKODA, JN MV 11/2019


Javna nabavka male vrednosti - Održavanje i popravka multifunkcionalnih uređaja, JN MV 10/2019


Nabavka softvera za automatsko slanje platnih listića, JN 11/2019


Centralizovana javna nabavka - Nabavka računarske opreme – hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara), CJN 2/2019,


Nabavka tonera za štampače marke Kyocera, JN 10/2019


Nabavka usluga unapređenja sistema za pripremu budžeta – BIS, JN 8/2019


Nabavka centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika, JN 9/2019prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd