Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Potvrđeni međunarodni ugovori i sporazumi

Potvrđeni međunarodni ugovori i sporazumi
Pretraga go

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 8 od 26. jula 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora – Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina−Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 23. maja 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 5 od 30. aprila 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 5 od 30. aprila 2019. god.)


Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom (“Službeni glasnik RS − Međunarodni ugovori”, br. 3 od 18. marta 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 2 od 18. februara 2019. god)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 2 od 18. februara 2019. god)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš−Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putne stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu, sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 1/2010 i 3/2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6 od 12. juna 2018. god.)prethodna 1 2 3 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd