Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Документи јавних политика

Документи јавних политика
Претрага go

Програм економских реформи (ERP) 2019-2021


План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење


Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)


Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)


Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године


Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита


Програм реформе управљања јавним финансијама 2019-2021


Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године - Службени гласник РС, бр. 27/2019


Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број 3/15 од 14. јануара 2015. године)


Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године, са акционим планом („Службени гласник РС”, број: 122/14 од 7. новембра 2014. године)


Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године, са акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 48 од 22. јуна 2018. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд