Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Carina
1. Šta se smatra pošiljkom nekomercijalnog karaktera koju može primati fizičko lice putem poštanske pošiljke u smislu oslobođenja od plaćanja carine?
2. Može li fizičko lice samo podneti jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) carinskom organu ili mora angažovati špeditera?
3. Kako izgleda postupak carinjenja u poštanskom prometu?
4. Koja su sva potrebna dokumenta za carinjenje?
5. Kako se određuje carinska vrednost robe?
6. Koji su troškovi carinjenja poštanskih pošiljki, u pogledu carinskih organa?
7. Koja su prava deklaranta, odnosno uvoznika kod utvrđivanja carinske vrednosti i mogućnost prigovora na utvrđenu carinsku vrednost?
8. Kakva je procedura prilikom vraćanja u inostranstvo uvezene robe zbog reklamacije?
9. Kakva je razlika u postupku carinjenja običnih poštanskih pošiljki, koje stižu redovnim poštanskim tokom u odnosu na ekspresne pošiljke koje prenose kompanije brze dostave (tzv. kurirske službe)?
10. Kako se vrši dokazivanje transakcijske vrednosti robe u poštanskoj pošiljci kada ne postiji račun u papirnom obliku, nego je račun poslat u elektronskoj formi?
11. Kome mogu da prijavim nekorektan rad carinskih službenika?
12. Kome da se obratim za informacije o plaćanju carinskog duga i carinskim garancijama Upravi carine?
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd