Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PITANjA I ODGOVORI > Opšta pitanja

Opšta pitanja
1. Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?
2. Kako da dobijem potvrdu radi ostvarivanja prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?
3. Da li osobe sa invaliditetom imaju neke povlastice pri uvozu automobila?
4. Gde mogu da dobijem informacije o servisiranju stare devizne štednje i zajma za privredni razvoj Srbije?
5. Gde mogu da dobijem informacije o uslovima priređivanja igara na sreću?
6. Gde se mogu dobiti detaljne informacije o svemu što je potrebno za otvaranje menjačnice?
7. Da li su invalidi sa telesnim oštećenjem od 100% oslobođeni plaćanja PDV – a na uvoz automobila? Kome se treba obratiti za potrebnu dokumentaciju?
8. Ako se iznosi 10.000 evra u inostranstvo, koliko može da se iznese dinara?
9. Koja institucija je nadležna za kontrolu rada banaka?
10. Kome je u Ministarstvu finansija potrebno uputiti zahtev za hitnu neutralnu kontrolu preduzeća koje trenutno ilegalno i sasvim nezakonito radi ( ne posluje preko računa, neredovno uplaćuje dnevne pazare, izbegava plaćanje poreza i dr.).
11. Kome da prijavim firmu čiji radnici ne daju fiskalne račune poznatim kupcima?
12. Kome se podnose zahtevi za dobijanje dozvole za trgovinu duvanskim proizvodima?
13. Kome se treba obratiti za informacije u vezi stambenih kredita?
14. Na koji način nerezident - fizičko lice može transferisati sredstva u inostranstvo, ostvarena po osnovu prodaje nekretnine ili davanja u zakup stanova, poslovnog prostora i drugih neporektnosti u Srbiji?
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd