Преузмите информатор о раду:

PDF Информатор о раду Министарства финансија, септембар 2019

DOC Информатор о раду Министарства финансија, септембар 2019


DOCЗахтев за приступ информацији од јавног значаја

 

 

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn 

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9056