ПРЕДУГОВОР
у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и
Уједињених Арапских Емирата


1. Републике Србије, коју заступа Влада, а коју представљају Александар Вучић, први потпредседник Владе и министар одбране и Млађан Динкић, министар финансија и привреде;


Преузмите документ:

Предуговор у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8949