Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 6, јун 2019
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2019http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14731