PDF Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14504