Обавештавамо вас да су на сајту постављени образац за припрему Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле, као и образац за припрему Годишњег извештаја о обављеним интерним ревизијама и активностима интерне ревизије.

Напомињемо да сва поља у упитнику морају бити попуњена, у супротном ће упитник бити враћен кориснику на допуну.

DOCОбразац за припрему Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле

DOCОбразац за припрему Годишњег извештаја о обављеним интерним ревизијама и активностима интерне ревизије

 

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14399