Допунски коментар Комбиноване номенклатуре Европске уније („Службени гласник РС”, број 11 од 20. фебруара 2019. године)http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14389