Саопштење

Текућа макроекономска кретања, 4.1.2019.

PDF Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 4.1.2019.

PDF Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2018. године, према Закону о буџету, 4.1.2019

PDF Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду 2005. - 2018. године, 4.1.2019.

PDF Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, за период јануар - октобар 2018. године, 4.1.2019.

PDF Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.10.2018. године, 4.1.2019.

PDF Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга по националној методологији и по Мастрихт критеријумима на дан 31.10.2018. године, 4.1.2019.

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14210