Саопштење

Текућа макроекономска кретања, 10.9.2018.

PDF Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 10.9.2018. године

PDF Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2018. године, према Закону о буџету,  10.9.2018. године

PDF Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду 2005. - 2018. године, 10.9.2018. године

PDF Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, за период јануар - јул 2018. године, 10.9.2018. године

PDF Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.7.2018. године, 10.9.2018. године

PDF Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга по националној методологији и по Мастрихт критеријумима на дан 31.7.2018. године, 10.9.2018. године

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13931