Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан 12. јула 2017. године у Трсту, Република Италија, у оригиналу на енглеском језику.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11 од 24. новембра 2017. год.)
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13420