Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 9, септембар 2017.
ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ДУВАН

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Девизно пословање

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност


ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2017http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13374