Република Србија
Министарство финансија

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 7-8, јул-август
2017.
ISSN 0354-3242

Садржај:


ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ


Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана
Порези на употребу, држање и ношење добара
Порески поступак и пореска администрација

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА


ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

ПОДСЕТНИКПреузмите цео документ:

PDF Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2017http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13345