Обавештење о закљученом уговору - Набавка бензина Evro Premium BMB 95, партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – Evro Dizehttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13313