Закон о буџету


Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС", бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. год.)

Програмске информације


Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС", бр. 99/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника, I - Општи део,  III - Извршавање буџета

Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину - II - Посебан део


Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

Закон о буџету за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014)

Закон о допуни буџета за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 94/15)

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, 27.10.2014. године

Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину, 16.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, 10.7.2013. године

Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину, 5.12.2012. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, 1.10.2012. године

Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину, 4.1.2012. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, 24.10.2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, 1.10.2010. године

Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину, 30.12.2010. године

PDF Закон о буџету за 2010. годину, 16.12.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 29.4.2009.

PDF Закон о буџету за 2009. годину, 5.1.2009. године

PDF Експозе министра финансија о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 5.1.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама Закона о буџету за 2008 . годину, 27.12.2008. године

PDF Закон о буџету за 2008. годину, 7.12.2008. године

PDF Закон о буџету за 2007. годину, 1.10.2007.

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2006, 29.9.2006

PDF
Закон о буџету Републике Србије за 2006. годину, 28.11.2005

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2005. годину, 15.7.2005

PDF Закон о изменама закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, 25.10.2004

PDF Закон о буџету Републике Србије за 2005. годину, 20. 11. 2004

PDF Закон о буџету Републике Србије за 2004. годину

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2003. годину 3.4.2003

PDF Закон о буџету Републике Србије за 2003. годину, 13.12.2002

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 13.12.2002

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 20.6.2002

DOC  Закон о буџету Републике Србије за 2002. годину, 27.12.2001

PDF Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. годиниЗакон о буџетском систему
Закон о буџетском систему, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 103/15)
 
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 27.8.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 1.10.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 24.10.2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 15.10.2010. године

PDF Закон о буџетском систему, 16.7.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 29.9.2006. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 15.7.2005. године

PDF Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 18.12.2002. године ("Службени гласник РС", број 87/2002)

PDF Закон о буџетском систему, 21.2.2002. године


Завршни рачун буџета

PDF Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2000. годину, 18. 12. 2002

PDF Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2001. годинуФинансирање локалне самоуправе

Финансирање политичких активности
 

PDF Закон о финансирању политичких странака, 18.7.2003. годинеЈавни дуг

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ ("Сл. гласник РС", бр.108/2016)

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, бр. 36/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 80/2004 - Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – други закон)
Умањење нето прихода у јавном сектору
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13170