Објашњење у вези одређивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. годинеhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13115