Обавештење о закљученом уговору за Партију 16 – Уређаји за штампање Тип 10 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 9 – Уређаји за штампање тип 3 (Мрежни црно-бели штампач ласер A4 са могућношћу дуплекс штампе)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 30 – Сервери Тип 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 17 – Уређаји за штампање тип 11 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина А3 подна)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 – Радне станице тип 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 15 – Уређаји за штампање Тип 9 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3 подна).
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13047